Slovo starosty

Novoroční slovo - vydáno v LN 1/2018

 • Často si povzdechneme, že doba je složitá, plná spěchu a že máme mnoho osobních či pracovních starostí. Zneklidňuje nás neutěšená politická scéna, nevíme, jak to bude s naší vládou, přáli bychom si prezidenta podle svých představ. Zdá se to sice nereálné, ale tyto věci můžeme opravdu změnit. Všechno má ale svůj háček. Platí totiž moudré pořekadlo: „Máme takovou vládu, jakou si zasloužíme“. Ukazuje se, že cestu ke změně máme v sobě. Jací budeme my, taková bude naše budoucnost. S budoucností souvisí otázka lidského štěstí. ... ...
zobrazit článek

Prosincové slovo starosty - vydáno v LN 12/2017

 • Chýlící se konec roku nás vede k zamyšlení nad uplynulým obdobím.Pomalu se dostáváme do poslední čtvrtiny volebního období a to nás nutí bilancovat. Nedávno jsem si se zájmem přečetl názory několika mladých občanů publikovaných v opozičním tisku. Jsem přesvědčen, že názory občanů jsou vždy důležitou zpětnou vazbou života města. Dovolím si krátce zareagovat. Je předvánoční čas a veškerá témata nelze obsáhnout na jedné stránce a současně se chci vyvarovat jednostrannému pohledu a zjednodušování. Nicméně rád bych vyjádřil vlastní ... ...
zobrazit článek

Listopadové slovo starosty - vydáno v LN 11/2017

 • V minulém vydání Libčických novin jsem vás stručně informoval o postupu přípravy “nového” strategického plánu našeho města. Nyní bych rád doplnil, v čem spočívají inovace. Především jde o maximální zapojení veřejnosti do procesu zpracování, a to od přípravné fáze až po finální fázi vyhodnocení. Dále tento dokument bude zpracován s využitím inovativních postupů a metod a se zapojením nových analytických pohledů na území tak, aby detailně mapoval a vyhodnocoval potenciály území a navrhl řadu konkrétních opatření pro udržitelný a ... ...
zobrazit článek

Říjnové slovo - vydáno v LN 10/2017

 • Posvícení je za námi. Léto uběhlo, tak jak tomu bylo vždy, závratnou rychlostí a skoro by se dalo říct, že podzimní chladné dny se k nám vlámaly. Školy zahájily výuku a radnice pokračuje v plnění každodenních úkolů. Radniční koalice se v poslední čtvrtině roku soustřeďuje na splnění investičního plánu města. Za všechny realizované stavební akce bych uvedl zejména dokončení fasády ... ...
zobrazit článek

Červencové slovo - vydáno v LN 7/2017

 • Na začátek léta se těšíme všichni, děti i my dospělí. Děti často spojují konec školního roku s počátkem prázdnin, jejichž konec je zdánlivě kdesi v nedohlednu. Na letní dny se intenzivně připravuje nájemce koupaliště Radek Černý se svým týmem. Libčická plovárna není jen příležitost ke koupání a slunění, ale skýtá spoustu příležitostí ke společenskému a ... ...
zobrazit článek

Červnové slovo - vydáno v LN 6/2017

 • Příjemné červnové klima nám nejenom umožňuje plnit investiční plán, ale zároveň se ohlédnout nad uplynulými sportovními a kulturními akcemi a těšit se na jejich červnové vyvrcholení, které vždy předchází prázdninovým měsícům. S tím souvisí intenzivní příprava nového nájemce Libčické plovárny pana Radka Černého na tzv. koupací sezónu. Město Libčice nad Vltavou ... ...
zobrazit článek

Květnové slovo - vydáno v LN 5/2017

 • Měsíc květen – máj by se dal expresivně charakterizovat jako „nezadržitelná expanze života a aktivity“. Město se zazelenalo a my se připravujeme na náročnou péči o veřejnou zeleň. Stejně tak jako s dynamikou přírody, je to i se stavební a společenskou aktivitou ve městě. V předchozím měsíci proběhlo několik zajímavých městských akcí, uskutečnilo se jednání zastupitelstva města, proběhly tři rady města, jednala skupina pro tvorbu ... ...
zobrazit článek

Dubnové slovo - vydáno v LN 4/2017

 • Pravidelně se v tomto čase těším na příchod jara. Je to asi nějaký prastarý atavismus, který v tento čas člověka popohání k vyšší pracovní aktivitě. Nejinak je tomu nyní i na městském úřadě v Libčicích nad Vltavou, kde je v běhu rychlá realizace úkolů podle schváleného investičního plánu. Na úřadě se rozběhla různá výběrová řízení, např. na zhotovitele nové ... ...
zobrazit článek

Březnové slovo - vydáno v LN 3/2017

 • Čas nezadržitelně letí a já již píši březnový úvodník, ale zima, která letos začala zhurta, se v době psaní tohoto úvodníku rozhodně nemínila vzdát. Mrzlo jen praštělo. Letos, stejně jako každý rok, jsme si vyšli druhého února do polí za město, abychom konečně slyšeli, jak se naplní pranostika: „Na Hromnice musí skřivánek vrznout, i kdyby měl zmrznout“. Nepodařilo se, skřivan nezazpíval a ... ...
zobrazit článek

Únorové slovo - vydáno v LN 2/2017

 • Zimu, kdy mrzne a je hodně sněhu, máme snad všichni rádi, protože se podvědomě vracíme do dětství. V minulosti jsem si mnohokrát povzdechl nad opakující se mírnou zimou. Bylo to asi rouhání, protože letošní průběh zimy mně napověděl, že její vláda ještě zdaleka neskončila. Pro město to znamená větší úsilí o zabezpečení schůdných chodníků a sjízdných komunikací. Jsem rád, že ... ...
zobrazit článek

Novoroční slovo - vydáno v LN 1/2017

 • Již dvanáct let předkládáme na stránkách Libčických novin informace o dění v našem městě. Troufáme si říci, že ve srovnání s opozičním tiskem jsme v zásadě periodikem optimistickým. Můžeme si to dovolit, protože máme o čem mluvit a máme co ukázat, na rozdíl od škarohlídů z LOSu, kteří se snaží za každou cenu vše, co vedení města udělá, znevážit. Omlouváme se všem ... ...
zobrazit článek