Strategický plán

Projekt „Strategické plánování ve městě Libčice nad Vltavou“ s registračním číslem CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002864 pokračuje ve své realizaci.

V pondělí 5. března proběhlo úvodní setkání za přítomnosti vedení města, strategické komise, supervizního týmu, koordinátora a členů pracovních skupin. Cílem bylo představit zhotovitele strategických dokumentů:

  • Zpracovatel strategického plánu AQE advisors a.s. www.aqe.cz
  • Zpracovatel urbanistické studie Sdružení architektů Bartůšek - Beneš


Prezentace vytvořené pro tuto příležitost jsou ke stažení níže. V průběhu března a dubna bude probíhat zpracování analytické části strategického plánu. Informace o termínech jednání pracovních skupin budou s předstihem zveřejněny na webu města.

Jedním z klíčových momentů je definování vize města:

  • Kde vidíte Libčice za xy let?
  • Proč o to usilovat?
  • Co je zde unikátního?


Své náměty můžete zasílat emailem na adresu koordinatorsp@libcice.cz

Strategické plánování je spolufinancováno EU

Související dokumenty SP 2017 - 2018

Dokument Velikost Datum vložení
Dokument typu pdf Úvodní setkání ke strategickému plánování 216 kB 12.3. 2018
Dokument typu pdf Tvorba strategického plánu rozvoje města 3445 kB 6.3. 2018
Dokument typu pdf Urbanistická studie města Libčice nad Vltavou 6254 kB 6.3. 2018
Dokument typu pdf Projekt strategické plánování 71 kB 20.2. 2018
Dokument typu pdf Zpráva o průběhu přípravy SP města - říjen 2017 108 kB 31.10. 2017

 

Související dokumenty SP 2015 - 2016

Dokument Velikost Datum vložení
Dokument typu pdf Analýza na téma školství - připomínky ZŠ 826 kB 13.7. 2016
Dokument typu pdf Zápis z jednání pracovní skupiny - 13.6.2016 213 kB 27.6. 2016
Dokument typu pdf Zápis z jednání pracovní skupiny - 9.5.2016 297 kB 18.5. 2016
Dokument typu pdf Zápis z jednání řídící skupiny - 11.4.2016 216 kB 25.4. 2016
Dokument typu pdf Zápis z jednání pracovní skupiny - 7.3.2016 207 kB 25.4. 2016
Dokument typu pdf Strategický plán - verze ze 16.3.2016 k připomínkování 5245 kB 16.3. 2016
Dokument typu pdf Zápis z jednání pracovní skupiny - 8.2.2016 196 kB 1.3. 2016
Dokument typu pdf Zápis z jednání pracovní skupiny - 14.12.2015 165 kB 5.1. 2016
Dokument typu pdf Zápis z jednání řídící skupiny - 7.12.2015 237 kB 5.1. 2016
Dokument typu pdf Splněné úkoly - viz zápis ze dne 4.11.2015 203 kB 10.11. 2015
Dokument typu pdf Zápis z jednání řídící skupiny - 4.11.2015 91 kB 8.11. 2015
Dokument typu pdf Návrh strategického plánu 2015 13883 kB 5.10. 2015
Dokument typu pdf Zadání strategického plánu města 94 kB 6.3. 2015