Platná opatření proti šíření nemoci covid- 19

Ilustrační obrázek

Publikováno 27.10.2020 11:36

Autor: správa webu

Kategorie:

Aktuální opatření platná pro celé území ČR

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci v České republice přistoupila Vláda ČR k dalším plošným opatřením. 

Usnesení vlády č. 1102 ze dne 26. října o přijetí krizového opatření k omezení volného pohybu s účinností od 28. října 2020

Usnesení vlády č. 1103 ze dne 26. října o přijetí krizového opatření k omezení maloobchodu a služeb s účinností od 28. října 2020


Od 22. října 2020 platí:

Pohyb na veřejně přístupných místech měly osoby omezit na dobu nezbytně nutnou, stejně tak kontakty s jinými osobami;

na veřejně přístupných místech mohou společně pobývat maximálně 2 osoby, 

více osob může být v případě, že se jedná o:

 • členy domácnosti, 
 • zaměstnance vykonávající práci pro stejného zaměstnavatele, 
 • osoby společně vykonávající podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost, 
 • osoby, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob, 
 • děti, žáky a studenty při poskytování vzdělávání ve školách či školských zařízeních.

​Zakázaný je maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách s následujícími výjimkami: ​

 • prodejen potravin, 
 • prodejen pohonných hmot, 
 • prodejen paliv, 
 • prodejen hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,
 • lékáren, výdejen a prodejen zdravotnických prostředků, 
 • prodejen malých domácích zvířat, 
 • prodejen krmiva a dalších potřeb pro zvířata, 
 • prodejen brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží, 
 • prodejen novin a časopisů, 
 • prodejen tabákových výrobků, 
 • prádelen a čistíren, 
 • provozoven servisu a oprav silničních vozidel, 
 • provozoven poskytovatelů odtahů a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních komunikacích, 
 • prodejen náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím, 
 • provozoven umožňujících vyzvednutí zboží a zásilky od třetí strany, 
 • prodejen zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby, 
 • pokladen prodeje jízdenek, 
 • květinářství, 
 • provozoven pro sjednání provádění staveb a jejich odstraňování, projektovou činnost ve výstavbě, geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a analýzu ve stavebnictví, 
 • prodejen textilního materiálu a textilní galanterie, 
 • provozoven servisu výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti, 
 • provozoven realitního zprostředkování a činnosti účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, 
 • zámečnictví a provozoven servisu dalších výrobků pro domácnost, 
 • provozoven oprav, údržby a instalací strojů a zařízení pro domácnost,
 • provozoven pohřební služby, provádění balzamací a konzervací, zpopelňování lidských pozůstatků nebo lidských ostatků, včetně ukládání lidských ostatků do uren, 
 • myček automobilů, 
 • prodejen domácích potřeb a železářství, 
 • provozoven sběru a výkupu surovin a kompostáren.

Dále se nemohou konat tyto akce: 

 • koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení včetně cirkusů a varieté, 
 • společný zpěv více než 5 osob ve vnitřních prostorech staveb, s výjimkou bydliště, a to i když se jedná o výkon práce nebo podnikatelské činnosti, s výjimkou mateřských škol, 
 • poutě a podobné tradiční akce, 
 • kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě, 
 • veletrhy, 
 • provoz heren a kasin, 
 • provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, tanečních studií, posiloven a fitness center, s výjimkou tělocviku na prvním stupni základního vzdělávání v základních školách a v mateřských školách, 
 • provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní, pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb, 
 • návštěvy a prohlídky zoologických zahrad a botanických zahrad, 
 • návštěvy a prohlídky muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií, 
 • provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování.

PLATÍ

 1. zákaz pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech
 2. uzavřeny jsou hudební, taneční, herní a podobné společenské kluby a diskotéky
 3. provoz stravovacích zařízení je omezený tak, že mezi 6. a 20. hodinou mohou fungovat pouze přes výdejní okénko za dodržení specifických podmínek, které jsou uvedené v usnesení vlády 
 4. stravovací zařízení jsou mezi 20. a 6. hodinou uzavřená
 5. uzavřená jsou stravovací zařízení v nákupních centrech nad 5 000 m2 
 6. zákaz poskytování ubytovacích služeb, s výjimkou poskytování ubytování:
  • osobám za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, 
  • osobám, kterým byla nařízena pracovní povinnost podle krizového zákona, 
  • cizincům do doby opuštění území České republiky a cizincům s pracovním povolením na území České republiky, 
  • osobám, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa, 
  • osobám, jejichž ubytování bylo sjednáno státem, územním samosprávným celkem nebo jimi zřízenými nebo založenými subjekty za účelem uvolnění kapacit poskytovatelů zdravotních služeb nebo poskytovatelů sociálních služeb nebo pro zajištění ubytování osob bez domova, 
  • osobám za účelem dokončení ubytování zahájeného před účinností tohoto usnesení vlády

Platí povinnost nošení roušek​

 1. ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (například hotelový pokoj),
 2. v prostředcích veřejné dopravy,
 3. na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy,
 4. v motorových vozidlech
 5. na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

Tato povinnost se nevztahuje na následující případy - více zde