Otevřený dopis rady města

Ilustrační obrázek

Publikováno 29.10.2020 19:45

Autor: správa webu

Kategorie: Kultura

V reakci na dopis MUDr. Josefa Blechy zveřejňuje rada města dne 29. října otevřený dopis.

Reakce na text článku MUDr. Blechy na Libčických křižovatkách
Všichni víme, že poslední měsíce kladou na naši společnost vysoké nároky. Jarní vlna nákazové situace si vyžádala mimořádná opatření a je to jistě v první řadě i pan MUDr. Blecha, který jimi byl a je plně zasažen, a o to více si vážíme jeho obětavé práce pro pacienty. V posledním období se desítky pacientů pana doktora obracely na městský úřad s dotazem, zda je jeho ordinace otevřená, neboť se nemohly do ordinace dovolat a pro staré a hůře pohyblivé lidi je těžké jít jen zkusit, zda je ordinace otevřená nebo ne, nebo dlouho stát a čekat.

Chápeme, že způsob organizace čekání pacientů není žádným rozmarem, ale vychází z nařízení vlády, pojišťoven a dalších orgánů. S ohledem na blížící se zimní období byla snaha města nabídnout panu doktorovi a jeho pacientům pomoc, aby pro ně byly podmínky čekání snazší. Z tohoto důvodu rada přijala 2.9. usnesení, kde pověřila starostu, aby tuto věc s panem doktorem konzultoval a nabídl mu případnou pomoc:

14/16) Provoz ordinace praktického lékaře
Rada města projednala záležitost provozu ordinace praktického lékaře, zejména problematické telefonní spojení a organizaci čekárny, resp. čekání venku s ohledem na nadcházející chladné období.
Usnesení: Rada města pověřuje starostu projednáním řešení příjmu a organizaci čekání pacientů v ordinaci praktického lékaře.

 

Starostovi se nepodařilo osobně pana doktora kontaktovat, a tak mu 16.10. zaslal dopis, kde ho v dané věci oslovil a nabídl osobní setkání: 

 

Vážený pane doktore,

obracím se na Vás na podkladě žádosti některých občanů města a současně rady města. Současný nepříznivý vývoj v souvislosti s šířením nového korona-viru CV-19 jste učinil technické opatření, na které si veřejnost stěžuje a tj. stav, kde všichni pacienti musí čekat na dvoře před Vaší ordinací, což pro starší a nemocné občany představuje neúměrnou zátěž.
Vaše opatření chápu a domnívám se, že by bylo rozumné záležitost projednat s tím, město je připraveno nabídnout Vám nějakou konkrétní pomoc, abychom společně zlepšili situaci pacientů před ordinací tj. některá opatření z Vaší strany (efektivní objednávkový systém) a například stavbu stanu na Vaší zahradě, kam by se pacienti mohli uchýlit.

Sdělte mi prosím, na výše uvedené kontakty, kdy bychom se k danému problému setkali.
S pozdravem

Ing. Pavel Bartoš, MBA
starosta

č.j. MeULi/2590/2020.                                     16.10.2020, Libčice nad Vltavou

 

Je nám upřímně líto, že tato naše snaha vyvolala takovou reakci pana doktora. Naší záměrem nebylo nic jiného, než pomoci jemu a jeho pacientům. Součástí reakce pana doktora je i článek publikovaný na Libčických křižovatkách. Nebudu s panem doktorem polemizovat v otázkách politických. Každý máme svůj pohled na věci. Musíme však reagovat na některá fakta, která zde pan doktor uvádí a s kterými se nemůžeme ztotožnit a nepovažujeme je za objektivní.

Zavření úřadu
Pan doktor uvádí, že se městský úřad zavřel. To jistě není pravda. Ano, úřední hodiny pro veřejnost jsou omezené (a to ne z naší vůle – vedení města, ale v důsledku vládních nařízení). Mimo to ale úřad funguje dále. Pracovnice a pracovníci úřadu nesedí doma s „nohami na stole“, ale plně se věnují své agendě. Věřte, že jí není málo a že úřad naší velikosti je zranitelný v tom, že není možné vzájemné zastupování pracovníků. Nákaza jednoho, pak může znamenat uzavření celého úřadu. Toho se snažíme maximálně vyvarovat.

Ochranné pomůcky
V jarním období i náš úřad jezdil do Jílového a Roztok pro ochranné pomůcky a jak pan doktor píše, nebylo jich mnoho. Nevím, kde pan doktor získal informaci o dostatečnosti množství pro úřad – sotva pokryly potřebu pro pečovatelky. A chápu že jeden balíček roušek, který pan tajemník do ordinace pana doktora donesl nelze považovat za pomoc, ale pomůcky prostě nebyly….

Odmítaná pomoc
Pan doktor nás vyzývá, abychom raději nedělali nic. Abychom přestali s nehorázným chováním vůči němu a nesnažili se zasahovat do chodu jeho ordinace. Plně respektujeme jeho postoj, ale stále pevně věříme, že se jedná jen o nešťastné nedorozumění, a proto dále nabízíme pomocnou ruku v  podobě pomoci se zajištěním lepších podmínek pro čekající pacienty. Pan doktor píše, že nás „už moc dobře zná“ na to, aby od nás očekával nějakou podporu. Nabídka od města stále platí a rádi s panem doktorem věc osobně projednáme, k čemuž jsme ho opakovaně vyzvali. Jako každý ve městě víme, že dobře fungující ordinace praktického lékaře je zájmem všech.
Dlouholeté péče pana doktora Blechy a jeho sestřiček o obyvatele Libčic si nesmírně považujeme, o to více nás mrzí eskalace dobře zamýšleného úmyslu. Nebyl to nijak myšlený útok proti panu doktorovi a jeho práci! Proto je pro nás velkým překvapením reakce pana doktora a jeho pocit, že nemá cest jak se proti vedení města bránit. Prosím, pane doktore, nebraňte se podané otevřené ruce.

Vít Penížek, místostarosta

 

Další aktuality v kategorii Kultura: