Poplatek za odpady

Ilustrační obrázek

Publikováno 1.12.2020 10:40

Autor: správa webu

Kategorie: Informace MěÚ

Poplatek za odpady
Poplatek za odpady je splatný jednorázově do konce března nebo ve dvou rovnoměrných splátkách (do konce března a do konce září). Jeho výše je stanovena 700 Kč/osobu/rok.


Podle nové Vyhlášky o místních poplatcích platí od 1.1.2020 následující zvýhodnění:

 občané nad 70 úleva 100 %
 děti do 6 let úleva 100 %
 děti od 7 do 15 let úleva 50 %

Poplatek je možné uhradit následujícím způsobem:

 převodem na účet číslo 19-0388178349/0800 s použitím přiděleného variabilního symbolu. Každý občan má svůj variabilní symbol, tudíž je nutné, aby byly platby provedeny za každého občana zvlášť. V případě, že neznáte svůj variabilní symbol obraťte se na matrika@libcice.cz.
 hotově na pokladně MěÚ v hodinách pro veřejnost, zde je možné poplatek uhradit i za více osob současně.

Vzhledem k epidemiologické situaci zvažte, zda je nutné hradit poplatek osobně na pokladně MěÚ.

Informace vám poskytneme telefonicky, e-mailem či osobně na matrice.
Martina Žitná
2 331 016 51
matrika@libcice.cz

Další aktuality v kategorii Informace MěÚ: