Knihovna otevírá 7. prosince

Ilustrační obrázek

Publikováno 2.12.2020 11:31

Autor: správa webu

Kategorie: Informace MěÚ

Knihovna se pro veřejnost otevírá v pondělí 7. prosince a navštívit ji můžete při dodržení těchto paravidel: 

PRAVIDLA PROVOZU MĚSTSKÉ KNIHOVNY V LIBČICÍCH NAD VLTAVOU

Knihovna je otevřena ve dnech provozu Městského úřadu pro občany vždy: 

  • v pondělí od 12.00-17.00
  • ve středu od 13.00-18.00

 

Maximální počet osob současně přítomných v prostoru knihovny včetně knihovnice je 4.

Maximální doba pobytu návštěvníka v knihovně je 15 minut.

WC je pro veřejnost uzavřeno.

Návštěvník musí být vybaven rouškou a ihned u vstupu do knihovny si očistí ruce zde připravenou dezinfekcí.

Návštěvníci jsou povinni dodržovat mezi sebou 2 metry.

Knihovnice je vybavena rouškou.

Služby knihovny jsou omezeny na půjčování a vracení knih.

Vracení knih:

Návštěvník knihy po očištění rukou dezinfekcí předá knihovnici, která je
v elektronické evidenci odepíše, vloží do boxu a uloží na dva dny do karantény.

Vypůjčování knih:

Doporučujeme používat k výběru knih elektronický katalog přístupný on-
line na stránce knihovny na městském webu a předem si knihy u knihovnice objednat. Výběr knih z regálu je omezen maximální dobou pobytu návštěvníka v knihovně.

Ostatní pravidla Knihovního řádu zůstávají v platnosti.

 

Knihovna se otevře 7.12. 2020 ve 12 hodin. 

Pravidla pro provoz vycházejí ze společného doporučení Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva kultury a doporučení Ústřední knihovnické rady. Pravidla se mohou měnit podle obecných pokynů Vlády ČR a rozhodnutím Městského úřadu Libčice nad Vltavou.

Další aktuality v kategorii Informace MěÚ: