Školní jídelna vaří pro seniory

Ilustrační obrázek

Publikováno 6.1.2021 13:51

Autor: správa webu

Kategorie: Informace MěÚ

Školní jídelna Základní školy v Libčicích nad Vltavou je určena prioritně pro stravování žáků, zaměstnanců školy a zřizovatele. Příprava stravy pro cizí strávníky byla zřízena na základě požadavku zřizovatele s cílem zajistit stravování seniorů prostřednictvím rozvozu pečovatelské služby. 

Směrnice pro hospodářskou činnost školní jídelny při Základní škole v Libčicích nad Vltavou

Školní stravování se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o základním vzdělávání, vyhláškou ministerstva školství č. 107/2005 Sb. o školním stravování, vyhláškou ministerstva zdravotnictví č. 137/2004 Sb., vyhláškou č. 84/2005 Sb. a nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 852/2004 o hygieně potravin.

Hospodářská činnost, to znamená příprava stravy pro cizí strávníky, byla zřízena na základě požadavku zřizovatele tak, aby bylo zajištěno stravování seniorů prostřednictvím rozvozu Pečovatelskou službou města Libčice nad Vltavou.

Rozsah hospodářské činnost je řízen požadavky zřizovatele a provozními, ekonomickými a kapacitními možnostmi školní jídelny. V žádném případě tuto službu nelze nárokovat, o zařazení strávníků rozhoduje sociální odbor městského úřadu a vedoucí školní jídelny podle těchto kritérií:


1. Trvalé bydliště v obci Libčice nad Vltavou
2. Seniorský věk 75 let +
3. Odběr stravy 1 porce / 1 den v průběhu celého měsíce
4. Individuální posouzení zdravotních a sociálních hledisek

V případě mimořádných událostí jako je například nouzový stav je volná kapacita stravy určena přednostně pro složky nezbytné pro chod státu.

Ing. Roman Dědič,

Tajemník města Libčice nad Vltavou

Další aktuality v kategorii Informace MěÚ: