Povinné platby občanů

Ilustrační obrázek

Publikováno 6.1.2021 14:21

Autor: správa webu

Kategorie: Důležité informace, Informace MěÚ, Odpady

Připomínáme občanům povinné platby - poplatek za komunální odpad a poplatek za psa.

Poplatek za odpady

Výše poplatku za odpady je 700 Kč za osobu a rok a částka zůstává stejná jako v roce 2020.

Někteří občané jsou zvýhodněni. Občané nad 70 let a děti do 6 let mají úlevu 100% a děti od 7 let do 15 let platí 50%.

Poplatek za komunální odpad je splatný k 31. 3. 2021.

Poplatek ve výši 700 Kč si můžete rozdělit do dvou stejných splátek. Druhou splátku je nutné uhradit do 30. 9. tohoto roku.

Poplatek můžete uhradit dvěma způsoby:

  1. Bankovním převodem na účet číslo 19-0388178349/0800 s použitím přiděleného variabilního symbolu. Upozorňujeme, že každý občan má svůj variabilní symbol (VS), tudíž je nutné, aby byly platby provedeny za každého občana zvlášť. Pokud neznáte VS, pište na matrika@libcice.cz.
  2. Hotově v pokladně městského úřadu v době pro veřejnost. Zde je možné poplatek uhradit i za více osob současně.

Poplatek za psa

Poplatek je splatný jednorázově do 31. března. Základní sazba poplatku je
400 Kč za psa pro rok 2021.

Sazba za psa, jehož vlastník je poživatelem invalidního, starobního, sirotčího nebo vdovského důchodu a je jeho jediným zdrojem příjmů, je snížen na 200 korun.

Způsob úhrady je stejný, můžete provést platbu hotově nebo převodem.

Informace vám poskytneme telefonicky na čísle 233101651 nebo pište na matrika@libcice.cz či osobně na matrice.

Vzhledem k epidemiologické situaci zvažte, zda je nutné zaplatit poplatek
osobně v pokladně, preferujeme bezhotovostní platbu. 

Mgr. Martina Žitná 

Matrikářka města Libčice nad Vltavou