Vše o očkování proti COVID-19

Ilustrační obrázek

Publikováno 13.1.2021 11:25

Autor: správa webu

Kategorie: Důležité informace

Registrace k očkování občanů mladších 80 let se odsouvá z důvodu snížení dodávek vakcín.
Očkovací místa ve Středočeském kraji najdete zde.

Tři vlny podle rizikových skupin obyvatelstva

1. Fáze (leden až únor 2021)

Probíhá v očkovacích místech (OČM).

NEJRIZIKOVĚJŠÍ SKUPINY OBYVATELSTVA: zdravotníci poskytující péči pacientům s možností výskytu nemoci COVID-19 (např. JIP, urgentní příjem, ARO,ZZS, infekční oddělení, ORL, geriatrie, LDN, praktičtí lékaři), pracovníci orgánů veřejného zdraví (např. epidemiologové a pracovníci odběrných míst atp.), senioři v zařízeních pobytových sociálních služeb a personál, klienti v domovech pro osoby se zdravotním postižením a klienti odlehčovacích služeb.

U těchto skupin není potřeba registrace v Centrálním rezervačním systému (CRS).

Lidé nad 80+ žijící mimo výše uvedená zařízení se v případě zájmu mohou registrovat od 15. ledna v CRS.

2. Fáze (únor až červen 2021)

Probíhá po registraci v Centrálním rezervačním systému v OČM, dále ve velkokapacitních očkovacích místech (VOM), zapojeny ordinace praktických lékařů.

OČKOVÁNÍ PRIORITNÍCH SKUPIN OBYVATELSTVA: osoby od 65 let, bez ohledu na věk nemocní pacienti s chronickými respiračními onemocněními, hypertenzí, se závažnými srdečními onemocněními, s obezitou, s hemato-onkologickými obtížemi, s onemocněním jater a ledvin, diabetici, pacienti po transplantaci kostní dřeně nebo solidního orgánu, s léčbou ovlivňující imunitní systém a podobně. Pracovníci ve zdravotnictví, kteří nespadali do předchozího období a pracovníci kritické infrastruktury (IZS, energetika, vláda, krizové štáby, armáda, pedagogové, pracovníci v potravinářství, představitelé krajů a měst).

Nutná registrace v Centrálním rezervačním systému.

3. Fáze (červenec 2021 – 2022)

Probíhá v očkovacích místech, ve velkokapacitních očkovacích místech (VOM) a u praktických lékařů OČKOVÁNA JE ŠIROKÁ VEŘEJNOST.

K registraci slouží Centrální rezervační systém, evidence očkovaných je v systému ISIN a ve službách eGovernmentu (NIA a Portál občana).

Jak se registrovat na očkování?

  • vyplnit on-line registrační formulář (odkaz bude upřesněn),
  • zájemce musí souhlasit s vyplněním informací důležitých pro zařazení do příslušné skupiny dle fází
  • následně je zájemce vyzván k registraci termínů na nejbližší očkovací místo, kde si rezervuje termín na základě zaslaného PIN kódu rezervují se dva termíny (dvě očkovací dávky).

Jak to na očkování probíhá?

  • při příchodu nejprve slovně potvrdit svou registraci měření tělesné teploty a převzetí informačního letáku o očkování (pozn. Lékařský dotazník je vyplněn již při registraci osoby do centrálního informačního systému),
  • prokázání identity – OP, pas, ŘP přiřazení očkované osoby dle RČ v IS (informačním systému),
  • kontrola vyplněného lékařského dotazníku – krátký pohovor s lékařem provedení očkování,
  • zápis očkování do ISIN (čárový/QR kód),
  • 15 minut v čekárně po očkování.

Více informací na https://pkr.kr-stredocesky.cz