Nouzový stav do 28.3. a zpřísnění pravidel pro volný pohyb

Ilustrační obrázek

Publikováno 1.3.2021 10:52

Autor: správa webu

Kategorie: Důležité informace

Vláda vyhlásila nový nouzový stav do 28. března, ode dneška se zpřísní pravidla pro volný pohyb či maloobchod a opět se uzavřou školy.

Od soboty 27. února platí na území České republiky nouzový stav na 30 dnů, tedy do 28. března. Vláda zároveň přistoupila ke zpřísnění některých krizových opatření a znovu vyhlásila všechny, které platí dnes.

Důvodem pro vyhlášení nového nouzového stavu je velmi špatná epidemická situace způsobená především rychlým šířením tzv. britské mutace koronaviru SARS CoV-2 a potvrzeným výskytem velmi nebezpečné jihoafrické mutace viru a také kritická situace ve zdravotnických zařízeních, které jsou přetíženy náporem těžkých případů pacientů s covid-19.

Vzor čestného prohlášení, vzor formuláře pro cesty mimo okres a vzor formuláře pro cesty do místa výkonu práce jsou ke stažení níže. 

 

Vláda zároveň rozhodla o novém vyhlášení stávajících krizových opatření vlády a prodloužení platnosti mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví. Od 1. března došlo k několika zpřísněním:

  • V zastavěném území obce bude povinné všude venku nosit minimálně zdravotnickou roušku, respirátor nebo jiný podobně účinný ochranný prostředek splňující příslušnou normu. Na nejvíce rizikových místech, jako jsou obchody či MHD, už nebude možné nahradit respirátor dvěma rouškami. 
  • Zaměstnanci budou moci ochranný prostředek sundat pouze tehdy, pokud budou na svém pracovišti sami. Zaměstnavatelé však budou mít od 1. března povinnost své zaměstnance, kteří přicházejí do styku s jinými osobami, ochrannými prostředky vybavit v dostatečném počtu na každou pracovní směnu.
  • K razantnímu zpřísnění vláda přikročila v otázce volného pohybu osob. Od 1. března platí zákaz opouštět území okresu nebo hlavního města Prahy, na jehož území má dotyčný trvalý pobyt nebo bydliště, bez zásadního důvodu, jakým je například cesta do zaměstnání či k lékaři. Zákaz bude platit i obráceně pro vstup do jiného okresu, kde dotyčný nebydlí. Pokud lidé vlastní rekreační objekt, pak na něj mohou do začátku platnosti nařízení odjet, ale bude se po dobu platnosti opatření považovat za jejich bydliště. Cesty mimo vlastní okres bude muset každý umět při případné kontrole doložit buď příslušným potvrzením, nebo čestným prohlášením. Krizové opatření o omezení volného pohybu s účinností od 1. do 21. března. Vzory formulářů najdete níže. 
  • Zpřísnění se týká i pohybu přes den ve volném čase. Povoleny budou jen nezbytné cesty, například na nákupy, a cesty do přírody a sportování, ale jen za podmínky společné přítomnosti pouze členů jedné domácnosti a na území obce, ve které má osoba trvalý pobyt nebo bydliště. Provozovatelům dětských hřišť vláda důrazně doporučuje tato hřiště pro veřejnost uzavřít. 
  • K dalšímu omezení dochází od 1. března i v oblasti maloobchodu a služeb. Vláda zredukovala počet výjimek ze zákazu přítomnosti veřejnosti v provozovně. Ve výjimkách už nejsou například prádelny a čistírny, autoservisy a prodejny náhradních dílů, prodejny textilního materiálu a textilní galanterie, zámečnictví, papírnictví či prodejny se zbraněmi a střelivem. Zavřít budou opět muset i prodejny dětského oblečení a obuvi a například provoz automyček bude možný jen bez obsluhy. Přerušit činnost budou muset také provozovny péče o dítě do tří let věku v denním režimu s výjimkou dětské skupiny při zdravotnickém zařízení nebo zařízení sociálních služeb. Omezen bude opět také provoz poskytovatelů lázeňské léčebně rehabilitační péče tak, že lze poskytovat výlučně lázeňskou léčebně rehabilitační péči, která je alespoň částečně hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb s účinností od 1. do 21. března.
  • Od 1. března budou muset přerušit prezenční školní docházku i žáci 1. a 2. ročníků základních škol včetně přípravných stupňů, speciálních škol a praktických škol jednoletých a dvouletých. Vláda se rozhodla uzavřít i mateřské školy. Výjimku budou mít jen základní školy, školky a dětské skupiny při zdravotnickém zařízení, školy zřízené při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pokračovat bude i nařízení vlády, které ukládá hejtmanům a pražskému primátorovi zabezpečit péči o děti zaměstnanců integrovaného záchranného systému, pracovníků kritické infrastruktury, bezpečnostních sborů a dalších vybraných profesí. Možné budou pouze individuální konzultace. 

Bližší informace na www.koronavirus.mzcr.cz

Vzor čestného prohlášení, vzor formuláře pro cesty mimo okres a vzor formuláře pro cesty do místa výkonu práce jsou ke stažení níže. 

 

 

Související dokumenty

Dokument Velikost Datum vložení
Dokument typu pdf Usnesení vlády o přijetí krizového opatření 154 kB 1.3. 2021
Dokument typu pdf Vzor formulář pro cesty mimo okres PDF 409 kB 1.3. 2021
Dokument typu docx Vzor formulář pro cesty mimo okres WORD 18 kB 1.3. 2021
Dokument typu docx Vzor čestné prohlášení WORD 15 kB 1.3. 2021
Dokument typu pdf Vzor čestné prohlášení PDF 105 kB 1.3. 2021
Dokument typu docx Vzor potvrzení zaměstnavatele WORD 9 kB 1.3. 2021
Dokument typu pdf Vzor potvrzení zaměstnavatele PDF 168 kB 1.3. 2021