Vítězný návrh architektonické soutěže

Ilustrační obrázek

Publikováno 4.5.2021 06:40

Autor: správa webu

Kategorie: Informace MěÚ

Porota rozhodla o vítězném návrhu

Porota z 38 žádostí o účast vybrala 5 týmů, které vypracovaly soutěžní návrhy. Hodnocení bylo anonymní. Předmětem soutěže byl návrh městského domu, prostor městského úřadu a okolního veřejného prostranství.

Architektonická soutěž představuje specifickou formu veřejné zakázky. „V západní Evropě je to běžný postup, avšak v ČR byl dlouho opomíjen. Jedná se o transparentní a zodpovědný způsob výběru, kdy odborná a nezávislá porota důkladně posuzuje klady a zápory soutěžních návrhů. Porota složená z architektů i zástupců města je tedy zárukou kvalitního výsledku. Rozhodnutí vzniká v důkladné diskusi a každý plní svou úlohu. Zástupci města vysvětlují záměr a požadavky na návrh a odborníci vysvětlují jak na zadání a požadavky jednotlivé návrhy reagují a jaké mají výhody, nevýhody,“ vysvětluje přednosti administrátor soutěže Igor Kovačevič.


Za investované peníze získá naše město novou hodnotu, protože pečlivý výběr z více návrhů prověří různé možnosti řešení uvažované stavby a veřejného prostoru. Plánovaná investice má dlouhodobý dosah a zásadně ovlivní centrální prostor našeho města. Svědomitá příprava včetně důkladného výběru z více srozumitelně zobrazených možností tak optimalizuje investici a usnadní i následnou realizaci.

Z pěti předložených návrhů se vcelku rychle vykrystalizovaly dva, o kterých se následně intenzivně diskutovalo. Jejich společným znakem byl příklon k tradičnosti a vazba na stávající zástavbu.

Porota se sešla dvakrát, vždy v úterý a to 13. dubna a poté 20. dubna. Na druhém setkání po řádném prozkoumání návrhů se porota s většinou 4 hlasů shodla na návrhu číslo 4, jehož autorem je ateliér EHL & KOUMAR ARCHITEKTI, s. r. o.

 

Architektonická soutěž Tři v jednom pro Libčice nad Vltavou v datech

  • 2016     podnět zastupitelstva na uspořádání architektonické soutěže 
  • 2018     ověření podmínek organizace soutěže, rozhodnutí rady města o uspořádání soutěže
  • 2019     výběr organizátora CCEA MOBA a příprava zadání a soutěžních podmínek
  • 2020    potvrzení o regulérnosti ČKA a vyhlášení soutěže
  • 2021    rozhodnutí o výběru vítězného návrhu

Další aktuality v kategorii Informace MěÚ: