Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 8.-9. října 2021

Ilustrační obrázek

Publikováno 22.9.2021 18:13

Autor: správa webu

Kategorie: Důležité informace

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY SE USKUTEČNÍ:

v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin

a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

MÍSTEM KONÁNÍ VOLEB

ve volebním okrsku číslo 1 je obřadní síň Městského úřadu Libčice nad Vltavou, náměstí Svobody 90, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášení
k trvalému pobytu:

* evidenční číslo

 • Areál Šroubáren (*40) 
 • 5. května (42, 43, 54, 60, 64, 66, 67, 68, 70, 72, 76, 77, 99, 109, 160, 173)
 • Bratrská (126, 127, 128, 150, 170) 
 • Bratří Fischerů (798, 804, 836) 
 • Dělnická (161, 274)
 • Fügnerova (135, 156, 157, 158, 159, 169, 186, 187, 197, 198, 220, 221, 223, 224, 225, 235, 241, 242, 243, 272, 276, 293, 296, 297, 298, 299, 308, 323, 328, 358, 755, *5)
 • Hašlerova (25, 35, 36, 65, 133, 134, 188, 206, 268, 325, 334, 340, 344, 820, 824, 833, 834, 840, 844, 861, 863, 866, 867, 879, *10)
 • Holubická (41, 78, 278, 292, 350, 733, 758, 761, 762, 838, *38, *41)
 • Hřbitovní (1, 2, 3, 27, 31, 32, 63, 89, 92, 97, 205, 288, 342, 735, 789)
 • Chýnovská (73, 80, 83, 84, 85, 86, 93, 122, 129, 131, 132, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 145, 146, 147, 151, 154, 155, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 175, 179, 180, 182, 196, 202, 207, 209, 237, 240, 252, 291, 301, 333, 367, 578, 579, 580, 586, 587, 730, 777, 799, 839, 864) 
 • K Nádraží (22, 33, 37, 38, 75)
 • K. H. Borovského (110, 200, 219, 262, 267, 283, 347, 379, 720, 727, 729, *25) 
 • Kralupská (4, 5, 26, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 176, 266, 753, *35, *36, *39,*40, *44)
 • Křivá (352, 577, 743, 749)
 • Letecká (87, 88, 91, 98, 111, 112, 113, 116, 117, 120, 121, 213)
 • Libušina (34, 39, 41, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 61, 69, 94, 95, 96, 108, 738, 750, 760) 
 • Lidická (234, 238, 248, 250, 251, 264, 270, 280, 281, 285, 303, 310, 312, 313, 314, 315, 329, 338, 343, 348, 355, 359, 724, 736, 748, 782, 818) 
 • Na Růžku (153, 316, 773, 776) 
 • Na Spojce (115, 118, 119)
 • náměstí Svobody (81, 90, 130, 152, 177, 218, 227, 244, 247, 249, 254, 255, 305, 346, 356, 377, 765, 817, 841)
 • Nerudova (124, 144, 149, 172, 178, 190, 290, 320, 725, 797)
 • Pod Hrádkem (12, 13, 14, 20, 28, 29, 57, 58, 294, 780, 781) 
 • Pod Kameníčkem (603, 604, 606, 679, 680, 682) Pod Kostelem (21, 30) 
 • Pod Nádražím (74, 341) 
 • Proti Škole (279, 326, 770, 783) 
 • Tyršova (168, 171, 181, 183, 184, 185, 189, 192, 194, 195, 199, 201, 203, 204, 210, 228, 229, 231, 239, 246, 256, 261, 277, 324, 769, 794, 805, 825, 845,848) 
 • U Černé hory (62, 71) 
 • U Krytu (123, 217, 284, 345, 368, 759, 784) 
 • U Staré školy (107) 
 • V Pražce (317, 318, 319, 321, 339, 363, 369, 375, 740, 741, 775, 785, 807, 852) 
 • Ve Staré cihelně (16, 330, 332, 351, 357, 361, 364, 365, 366, 370, 371, 372, 378, 719, 721, 731, 734, 754, 763, 767, *6, *7)
 • Vltavská (6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 18, 19, 23, 24, 56, 82, 100, 360, 716, 751)
 • Zahradní (114, 125, 214, 215, 232, 258, 259, 260, 263, 269, 271, 273, 275, 282, 300, 304, 307, 309, 311, 327, 331, 335, 337, 349, 353, 373, 732, 771, 778, 786, 787, 830)
 • Za Kovárnou (376, 826)

 

ve volebním okrsku číslo 2 je Základní umělecká škola Libčice nad Vltavou, Letecká 441, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

 

 • Areál Šroubáren (859, 860, *40, *43)
 • Bratrská (230, 253, 306)
 • Dělnická (422, 442, 472, 517, 728, 822)
 • Drážní domek (407)
 • Družstevní (193, 216, 245, 257, 265, 289, 374, 802, *3)
 • Hřiště (527)
 • Kolonie (411)
 • Letecká (148, 174, 191, 286, 302, 336, 354, 362, 410, 416, 426, 429, 430, 431, 432, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 450, 473, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 489, 491, 497, 508, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 528, 529, 530, 531, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 547, 548, 549, 739, 742, 747, 757, 790, 810) 
 • Letecké náměstí (380, 390, 393, 394, 395, 396, 397, 461, 464, 494, 505, 509, 552, *1) 
 • Na Radosti (447, 448, 452, 453, 454, 457, 458, 462, 463, 466, 801) 
 • Na Výsluní (400, 418, 467, 475, 476, 492)
 • Palackého (208, 211, 212, 222, 226, 233, 236, 295, 322, 746)
 • Pod Strání (446, 501, 504, 516, 803)
 • Pod Viničkou (490, 495, 496, 498, 499, 500, 503, 507, 511, 513, 546, 752, 774, 788, 791, 792, 793, 796, 806, 808, 827, 828, 829, 832, *15, *17, *27)
 • Pod Zastávkou (387)
 • Tržní (449, 451, 468, 470, 842)
 • Turská (381, 384, 406, 417, 419, 425, 427, 488, 506, 514, 515, 532, 533, 551, 850, *19, *37)
 • U Přívozu (420, 493, 537, 779, 878)
 • U Zastávky (382, 383, 385, 388, 391, 392, 479) 
 • V Zahrádkách (386, 398, 399, 402, 403, 415, 421, 423, 424, 428, 443, 444, 455, 456, 459, 460, 465, 469, 471, 474, 477, 478, 486, 487, 502, 512, 554, 756, 766, 768, 800, 858, *23, *28, *34) 

 

ve volebním okrsku číslo 3 je Mateřská škola Libčice nad Vltavou, Chýnovská 367, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

 

 • Chýnovská (556, 563, 581, 582, 583, 588, 596, 602, 605, 608, 610, 611, 618, 683, 684) 
 • K Sídlišti (555, 744) 
 • Ke Křižovatce (560, 561, 570, 576, 835)
 • Ke Studánkám (717, 809, 811, 812, 814, 815, 819, 821, 823, 831, 837, 843, 846, 849, 853, 854, 855, 862, 869, 875, 876, 877)
 • Křivá (621, 639) 
 • Lesní (557, 558, 559, 564, 565, 566, 573, 642, 772)
 • Luční (851, 857, 874, 879) 
 • Na Vrchách (584, 585, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 597, 598, 599, 600, 601, 607, 609, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 764, 813, 856, *20) 
 • Pod Hájem (630, 631, 632, 633, 634, 635, 640, 641, 643, 644, 645, 646, 647, 648,649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 697, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 718) 
 • Na Vršku (567, 568, 569, 571, 572)
 • Pod Kameníčkem (619, 620, 636, 637, 638, 670, 681, 698, 726, 847) 
 • Pod Saharou (534, 535, 536, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 705, 712, 713, 714, 715, 722, 723, 795, 868) 
 • Saharská (737) 
 • V Akátech (574, 575, 622, 816, 865)

 

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem).

Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.

V době konání voleb lze požádat, aby volič mohl hlasovat mimo volební místnost. V takovém případě vyšle okrsková volební komise k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou. Tuto žádost je možno telefonicky uplatnit před konáním voleb na Městském úřadu v Libčicích nad Vltavou na tel. číslech 233 101 651, 233 101 654, 233 101 655 a 233 101 656. 

V Libčicích nad Vltavou

Ing. Pavel Bartoš, MBA, starosta