Klubíčko

Ilustrační obrázek

Publikováno 2.7.2015 12:58

Autor: Hannah Bartíková

Kategorie: Informace MěÚ

Rada města projednala podmínky provozu dětského klubu Klubíčko ve školním roce 2015/2016: 1. Zřizovatelem klubu je město Libčice nad Vltavou. 2. Zařízení je umístěno v přízemí budovy Základní školy v Libčicích nad Vltavou. 3. Kapacita zařízení bude 20 dětí. 4. O děti budou pečovat 2 pracovnice. 5. Stravování bude zajištěno školní kuchyní ZŠ. 6. Zařízení bude provozováno v pracovní dny od 6:30 do 17:00. 7. Denní režim bude v podstatě shodný s režimem v mateřské škole. 8. Poplatky za umístění dětí v tomto zařízení: školné 600 Kč + stravné (č. ú. ZŠ 181859227/0300). 9. Provoz bude zahájen 1. září 2015 a ukončen 30. června 2016. 10. V případě nenaplnění plánované kapacity bude možno umístit i děti, které dosáhnou věku 3 let do konce roku 2015 nebo děti z okolních obcí, s podmínkou příspěvku obce ve výši 3 000 Kč měsíčně (o speciálních případech rozhodne rada města).

Další aktuality v kategorii Informace MěÚ: