Oživení libčické náplavky

Ilustrační obrázek

Publikováno 21.7.2015 11:03

Autor: Hannah Bartíková

Kategorie: Informace MěÚ

Dne 8. července v příjemném prostředí restaurace Na plovárně proběhlo představení projektu města „Oživení libčické náplavky“. Součástí prezentace byla diskuse účastníků o souvisejících rozvojových tématech - náplavka, cyklostezka, přemostění Vltavy, skatepark a vybudování komunikace na propojení náplavky a areálu AFK v Letkách. Prezentaci revitalizace libčické náplavky provedl autor projektu Ing. arch. Patrik Hoffmann z architektonického ateliéru Hoffmann. Problematiku dotačního managementu daného projektu vysvětlila paní Vedrana Ajdin Stříbrná ze společnosti ZIK ZAK s.r.o. Z prezentace vyplynulo, že primárním cílem tohoto projektu je zlepšení sociálních, kulturních a sportovních možností našeho města napříč generacemi. Dalším efektem, je propojení Libčic nad Vltavou s okolními obcemi (cyklostezka a cyklolávka), a tím i zviditelnění města v rámci regionu. Vizí projektu je vytvořit smysluplný sportovní a kulturní komplex v oblasti od libčického přívozu až po areál AFK v Letkách s maximálním využitím možností financování z dotací fondů EU. Je samozřejmostí, že projekt bude zapracován do strategického plánu rozvoje města. Budeme usilovat o to, aby projekt, jehož nositelem bude město Libčice nad Vltavou, byl zaštítěn Středočeským krajem, Hlavním Městem Praha, Povodím Vltavy a významnými podniky v okolí řeky Vltavy. Celý projekt je rozdělen do tří částí: 1.Revitalizace libčické náplavky – nositel projektu Město Libčice nad Vltavou, architekt: Ing. arch. Patrik Hoffmann, dotační management: ZIK ZAK s.r.o. Vedrana Ajdin Stříbrná 2.Dokončení levobřežní trasy cyklostezky mezi Libčicemi nad Vltavou a Řeží včetně propojení náplavky a sportovního areálu AFK v Letkách – nositel projektu Dobrovolný spolek obcí Údolí Vltavy 3.Lávka pro cyklisty a pěší přes Vltavu – nositel projektu Město Libčice nad Vltavou Závěrem bylo dohodnuto, že k projektu budou zpracovány materiály, které budou ke stažení na webu města, aby se široká veřejnost mohla seznámit s problematikou. Projekt revitalizace libčické náplavky bude zařazen na jednání zastupitelstva města. Témata byla autory kvalitně prezentována a bohatá diskuse přítomných naznačovala značný zájem veřejnosti o projekt. Dík za informace patří Patriku Hoffmannovi, Vedraně Ajdin Stříbrné, Petru Kosíkovi, Jaroslavu Knoškovi a zejména diskutujícím občanům. Rada města

Další aktuality v kategorii Informace MěÚ: