Strategický plán

Ilustrační obrázek

Publikováno 25.8.2015 08:47

Autor: Ing. Roman Dědič

Kategorie: Informace MěÚ

„Vážení občané, zastupitelstvo města se shodlo na zpracování Strategického plánu města. Tento
klíčový dokument na dlouhou dobu dopředu definuje, kam by naše město mělo směřovat a co jeho
obyvatelé potřebují. Aby vznikl dokument, který bude opravdu užitečný pro nás pro všechny, je
potřeba nahlédnout na problémy a potřeby města z různých úhlů.
Vyzýváme Vás, občané města, abyste zvážili své životní zkušenosti či odbornost a zapojili se svými
podněty a názory do přípravy tohoto důležitého dokumentu.
Svůj zájem prosím sdělte na podatelnu města osobně, písemně nebo mailem na podatelna@libcice.cz

Další aktuality v kategorii Informace MěÚ: