Změna na postu faráře

Ilustrační obrázek

Publikováno 15.9.2015 21:43

Autor: Hannah Bartíková

Kategorie: Kultura

Paní Dana Rotkovská - administrátorka libčického sboru Českobratrské církve evangelické ukončila po 34 letech svou službu v Libčicích nad Vltavou 7.9.2015. Tímto dnem byl jejím nástupcem ustanoven Ondřej Kolář.
Paní Rotkovské, která se významně zasloužila nejen o příkladnou péči o své farníky, ale i o neocenitelný vklad do kultury města tím, že otevřela kostel i farní zahradu veřejnosti a umožnila konání různých kulturních akcí, mezi něž se řadí zejména Otevřená zahrada s přehlídkou pěveckých sborů a Rybova mše vánoční, bez níž bychom si Vánoce v Libčicích nedovedli vůbec představit.
Děkujeme paní Rotkovské za její dlouholeté působení v našem městě a přejeme jí a celé její rodině dobré zdraví a spokojený život v novém bydlišti v Praze.

Další aktuality v kategorii Kultura: