Vítání občánků

Ilustrační obrázek

Publikováno 5.10.2015 14:37

Autor: Hannah Bartíková

Kategorie: Informace MěÚ

Dne 21. 11. 2015 se pod záštitou starosty města Libčice nad Vltavou
uskuteční akt vítání dětí, které se narodily v období od 27. 4. 2015 do 11. 10. 2015.

Pokud máte zájem, aby vaše děťátko bylo v tento den přivítáno mezi občany města Libčice nad Vltavou, sdělte prosím na městský úřad nejpozději do 13. 11. 2015: jméno a příjmení dítěte, datum jeho narození a svou adresu, a to buď e-mailem na adresu matrika@libcice.cz, osobně u paní Mackovičové nebo telefonicky na 233 101 651, 233 101 656.

Pozvánka s přesným časem bude včas zaslána.

Podmínkou slavnostního obřadu je trvalý pobyt dítěte v našem městě!

Zdeňka Mackovičová, matrikářka

Další aktuality v kategorii Informace MěÚ: