Aktualizovaný program 6. zasedání ZM

Ilustrační obrázek

Publikováno 16.10.2015 13:02

Autor: Hannah Bartíková

Kategorie: Informace MěÚ

Srdečně zveme na 6. veřejné zasedání zastupitelstva města, které se koná 21.10.2015 od 18:00 v obřadní síni s tímto aktualizovaných programem:

Návrh programu jednání:
1. Čerpání rozpočtu města za 3.čtvrtletí 2015
2. Přijetí dotací
3. Úprava rozpočtu města č. 4/2015
4. OZV o zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na území města
5. Vyhlášky o veřejném pořádku
6. Usnesení ZM č. 16/4-2015
7. Zprávy kontrolního výboru
8. Zprávy finančního výboru
9. Umístění laviček
10. Tvorba jízdního řádu
11. Změna jednacího řádu
12. Umístění mobilního WC
13. Oživení Libčické náplavky
14. Pracovní skupina pro Strategický plán města – pověření
15. Práce komisí rady města
16. Zveřejňování městských smluv
17. Různé

Další aktuality v kategorii Informace MěÚ: