Odhalení pamětní desky

Ilustrační obrázek

Publikováno 18.11.2015 21:37

Autor: Hannah Bartíková

Kategorie: Kultura

Související fotogalerie: zde

17. listopadu 2015 byl v 18:00 zahájen slavnostní akt k uctění památky dvou stejným číslem označených dní, které od sebe dělí kulatých padesát let.

Starosta města Ing. P. Bartoš MBA vzpomněl ve svém projevu na pohnuté listopadové události roku 1939, kdy se pražští studenti vysokých škol rozhodli zúčastnit pohřbu zastřeleného studenta medicíny Jana Opletala. Jeho pohřeb, který se konal 15. listopadu, vyvrcholil v demonstraci a protesty studentů proti německé okupaci, proti čemuž gestapo tvrdě zasáhlo. Vysoké školy byly na rozkaz A. Hitlera okamžitě zavřeny a 1 200 studentů během následujících dvou dnů zatčeno. Devět vedoucích představitelů studentské organizace bylo zastřeleno a ostatní byli odvlečeni do koncentračního tábora, odkud se jich 35 už nikdy nevrátilo. 17. listopad 1939 se tak krutě zapsal do historie naší země a v r. 1941 byl v Londýně prohlášen za Mezinárodní den studentstva.

O padesát let později to byl v r. 1989 opět 17. listopad a opět studenti, kteří se při povolené manifestaci u příležitosti oslav Mezinárodního dne studentstva, dostali opět do krvavého střetu s ozbrojenými složkami, tentokrát s českými. Tato událost dala vzniknout tzv. sametové revoluci, která naší zemi přinesla převratné změny.

Na to, jak tyto listopadové události probíhaly v Libčicích vzpomněla Ing. Milada Kropáčková, která byla u toho. Byla jednou ze zakladatelek místní organizace Občanského fóra a stala se v r. 1990 jednou z prvních zastupitelů našeho města, zvolených po mnoha letech opět ve svobodných volbách.

Než Andrea Formánková zazpívala na závěr slavnostního shromáždění státní hymnu a pamětní deska byla odhalena, neopomněl pan starosta připomenout teroristický čin v Paříži, při němž v pátek 13. listopadu zemřelo 129 nevinných lidí, což našemu pietnímu aktu přidalo nečekaně nový rozměr.

K uctění památky všech, kteří přišli o život ve spravedlivém boji za svobodu, ale i těch, kteří se nebáli po mnoha letech omezující normalizace projevit svůj názor a statečně prosazovat změny v naší zemi a v neposlední řadě i těch, jejichž životy byly před pár dny zcela zákeřně zmařeny, zapálili přítomní občané svíčky a jako projev úcty a solidarity je položili pod naši novou pamětní desku.

Související fotografie najdete zde.