Provoz v evangelickém kostele

Ilustrační obrázek

Publikováno 28.11.2015 16:24

Autor: Hannah Bartíková

Kategorie: Kultura

Československá církev evangelická oznamuje, že po odchodu paní farářky Rotkovské se stal administrátorem, tedy zastupujícím farářem pro evangelickou farnost:

bratr Ondřej Kolář (tlf. 737 371 857, e-mail: okolar@centrum.cz).

Můžete se na něj obracet ve věcech svateb, křtů, pohřbů a jiných osobních i rodinných záležitostí.

V Libčicích působí vždy druhou neděli v měsíci, kdy se konají bohoslužby a první čtvrtek večer, kdy se na faře pořádá schůze staršovstva.

Jinak bohoslužby se konají pravidelně každou neděli od 9 hodin a na kazatelně se do doby, než bude ustanoven stálý kazatel, střídají různí faráři coby hosté.

Podrobnosti najdete v kalendáři na stránkách: libcice.evangnet.cz.

Sympatickým kurátorem sboru je pan Dalibor Titěra (tlf. 607 985 393), který je mj. též členem pěveckého sboru Scandula - viz foto.

Další aktuality v kategorii Kultura: