Strategický plán města

Ilustrační obrázek

Publikováno 10.1.2016 15:25

Autor: Hannah Bartíková

Kategorie: Informace MěÚ

Za účelem zpracování strategického plánu rozvoje našeho města byl v r. 2015 ustanoven realizační tým, který má ve svém složení zástupce všech volebních subjektů zasedajících v zastupitelstvu. Dále byla nominovaná širší pracovní skupina, v které jsou zástupci zájmových spolků, podnikatelů a dobrovolníků, kterým rozvoj našeho města není lhostejný a jsou ochotni se ve svém volném čase na tvorbě strategického plánu podílet.

Strategický plán je základním střednědobým programem samosprávy pro řízení budoucího rozvoje obce a měl by definovat vize, cíle a rozvojové projekty na příštích cca 20 let. Je pravdou, že strategický plán není závazný, ale jeho existence významně pomůže zastupitelstvu a vedení města při plánování investic, hospodaření s finančními prostředky rozpočtu města a při případném čerpání dotací z fondů EU.

Jedná se o poměrně rozsáhlý dokument, který v první řadě musí definovat výchozí stav města, kde je nutno podrobně zmapovat příležitosti, rizika, silné a slabé stránky (SWOT analýza), poté přijdou na řadu konkrétní oblasti rozvoje města s vyjmenovanými cíli a vizemi. Takové strategické cíle musí být voleny citlivě, s ohledem na možnosti města a většinovém zájmu jeho obyvatel. Na základě toho se budou průběžné zpracovávat tzv. akční plány a projekty, které samozřejmě musí projít schválením zastupitelstva města.

V současné chvíli jsme v přípravě plánu ve fázi SWOT analýzy. Podrobnosti jsou a budou průběžně publikovány na tomto webu v sekci Město/Strategický plán.

Další aktuality v kategorii Informace MěÚ: