Nemáte-li číslo na domě, hrozí vám pokuta

Ilustrační obrázek

Publikováno 12.1.2016 14:12

Autor: Hannah Bartíková

Kategorie: Důležité informace, Informace MěÚ

Upozorňujeme, že dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. jsou majitelé povinni na svůj náklad označit své nemovitosti na viditelném místě tabulkou s číslem popisným resp. evidenčním a zároveň ji udržovat v čitelném stavu.

Čísla domů jsou důležitá nejen pro doručování pošty a pro orientaci občanů, ale slouží též záchranným složkám, jako jsou hasiči a zdravotníci.

A tak ve vlastním zájmu raději hned zkontrolujte, případně opravte či doplňte chybějící čísla popisná, protože nebudete-li je mít v pořádku, hrozí ze zákona jak fyzické, tak i právnické osobě pokuta.

Kdo by o takovou zbytečnou starost stál, že?