Nebezpečný vandalismus

Ilustrační obrázek

Publikováno 9.2.2016 14:21

Autor: Hannah Bartíková

Kategorie: Informace MěÚ

Firma Marel spol. s r.o., která pečuje o naše veřejné osvětlení, zaznamenala poslední dobou velmi nebezpečný vandalismus, který se v našem městě opakovaně objevuje.

Jedná se o rozkopané kryty na stožárech veřejného osvětlení, což má za následek výpadek osvětlení a s tím i spojené riziko zvýšené kriminality a nebezpečí úrazu na neosvětlených komunikacích. Odhalená elektroinstalace stožáru navíc hrozí úrazem elektrickým proudem.

Možná je nesmysl si myslet, že pachatelé čtou městský web, ale přesto to zkusíme a budeme doufat, že buď oni a jejich potencionální následovníci, nebo jejich rodiče, si to tu přečtou a třeba jim důsledky takového nebezpečného chování dojdou.

Možná si posilněni alkoholem potřebovali jenom do něčeho kopnout a vůbec si v tu chvíli neuvědomili, jak závažného trestného činu se dopouštějí, že ničí drahý veřejný majetek a že vystavují nevinné spoluobčany, zejména pak malé děti,  nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Třeba jim dojde i to, že kopáním do funkční elektroinstalace riskují především vlastní život, a že by to mohlo být jejich navždy poslední „kopnutí“ .

Měli by si také uvědomit, že budou-li přistiženi při činu, či usvědčeni svědectvím občanů nebo záznamem na kamerovém systému, pokuty a tresty za poškozování cizí věci a veřejné ohrožení není to, o co by oni sami, nebo jejich rodiče, stáli.

Obracíme se i na vás, milí spoluobčané, abyste nezůstávali k takovému vandalismu nevšímaví a neostýchali se o tom bezprostředně podat oznámení na policii, pokud se stanete této závažné trestné činnosti svědky.

Zároveň vás prosíme, abyste poničený stožár s obnaženou elektroinstalací bezodkladně nahlásili firmě Marel na tlf. 602 311 299, nebo na email: marelaspol@seznam.cz, abychom včasnou opravou snížili riziko úrazu na minimum.
 

Další aktuality v kategorii Informace MěÚ: