BIO popelnice

Ilustrační obrázek

Publikováno 29.3.2016 11:20

Autor: Hannah Bartíková

Kategorie: Informace MěÚ, Odpady

Oznamujeme, že první svoz bio popelnic se bude konat v dubnu v termínech:

11. 4. a 25. 4. 2016.

Dále pak každý lichý týden v pondělí a poslední svoz bude 21. 11. 2016.

Bio odpad je organická, v půdě rozložitelná hmota, která v sobě váže spousty živin, které lze ve formě kompostu navracet do půdy. Připomeňme si, co do bio odpadu patří a co ne:

Do bio popelnice patří:
Listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce atd.

Do bio popelnice nepatří:
Zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny a všechny další bioologicky nerozložitelné odpady.

Váš bio odpad bude zpracován na kompost, který je dále využíván v zemědělství.
 

Další aktuality v kategorii Informace MěÚ:

Další aktuality v kategorii Odpady: