Cestování s dětmi do zahraničí

Ilustrační obrázek

Publikováno 18.4.2016 14:15

Autor: Hannah Bartíková

Kategorie: Důležité informace

Na základě informací MVCR podle právní úpravy platné od 1.1.2016  oznamujeme následují:

- Dětem do 15 let lze vydat občanský průkaz, na který mohou cestovat nejen do států Evropské unie, ale i do dalších států jako je Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Island, Makedonie, Norsko, Srbsko a Švýcarsko.

- Pro děti do 15 let činí správní poplatek za vydání občanského průkazu pouze 50 Kč a za vydání cestovního pasu 100 Kč.

- Doba platnosti těchto dokladů je shodně stanovena na 5 let.

- Dětem do 15 let vyřizuje občanský průkaz a cestovní pas zákonný zástupce, a to na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností.

- Lhůta pro vydání občanského průkazu a cestovního pasu je 30 dnů, cestovní pas lze vydat ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů za zvýšený správní poplatek 2 000 Kč pro děti do 15 let.

- I nově narozené dítě musí mít pro cesty do zahraničí vlastní cestovní doklad (občanský průkaz nebo cestovní pas). Rodný list dítěte není cestovním dokladem.

Více informací na: www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady