Jak postupuje příprava

Ilustrační obrázek

Publikováno 30.4.2016 15:57

Autor: Hannah Bartíková

Kategorie: Informace MěÚ

Na přípravě strategického plánu pilně pracuje řídící skupina složená ze zástupců všech zastupitelských subjektů ve spolupráci se širší tzv. pracovní skupinou, do které jsou přizvání zástupci místních organizací, spolků a zájmových skupin, kterým vývoj našeho města a jeho podoba s výhledem na příštích 20 let není lhostejná.

Z každého setkání obou skupin je vypracován zápis a postupně se naplňuje tzv. S.W.O.T. analýza, která popisuje tzv. silné stránky našeho města ve všech směrech, zahrnuje i jeho slabé stránky, na které by se současné i budoucí zastupitelstva měla zaměřit a dokonce definuje i hrozby, kterým už v minulosti muselo naše město několikrát čelit, což jsou např. povodně. Kromě toho S.W.O.T. analýza zahrnuje i dobré příležitosti, které může mít město jako takové, podnikatelé, které v něm podnikají i občané, které zde bydlí.

Všechny zápisy z jednání řídící i pracovní skupiny si můžete prohlédnout na tomto webu v sekci Město/Strategický plán.
 

Další aktuality v kategorii Informace MěÚ: