Daň z nemovitosti: e-mail místo složenky

Ilustrační obrázek

Publikováno 5.1.2017 20:26

Autor: Hannah Bartíková

Kategorie: Důležité informace, Informace MěÚ

Finanční správa nově nabízí zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail.

Finanční správa zavádí pro poplatníky novou službu spočívající v zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail namísto složenky. Poplatník přihlášený k této službě obdrží na e-mail kompletní informaci s údaji pro placení daně. Tato informace bude obsahovat obdobné údaje, jaké jsou nyní uvedeny na alonži složenky, tj. informace o výši stanovené daně, výši nedoplatku/přeplatku a údaje pro placení daně včetně QR kódu, umožňujícího platbu daně prostřednictvím internetového bankovnictví nebo mobilních platebních aplikací.

Zájemce o tuto službu odevzdá nejpozději do 15. března 2017 svému správci daně Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem.

Tato služba je určena výhradně pro poplatníky daně, kteří nemají zřízenu službu placení daně prostřednictvím SIPO a právnické osoby, které nemají zřízenu datovou schránku.

Poplatníkům, přihlášeným k zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem, nebude zaslána složenka.

Podrobné informace o službě zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem naleznete na internetových stránkách Finanční správy: www.financnisprava.cz, v sekci Daně a pojistné > Daně > Daň z nemovitých věcí > Informace, stanoviska a sdělení > 2016 >Informace k nové službě zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem.

Tiskovou zprávu naleznete též na: http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/pro-media/tiskove-zpravy/2017/financni-sprava-nove-nabizi-zasilani-uda-7783

V Praze dne 4. ledna 2017

Ing. Petra Petlachová
Ředitelka Odboru komunikace, tisková mluvčí
Generální finanční ředitelství
Telefon: 602 674 903

GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ
Odbor komunikace
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
Tel.: 257 044 025

Další aktuality v kategorii Důležité informace:

Další aktuality v kategorii Informace MěÚ: