Zápis do prvních tříd

Ilustrační obrázek

Publikováno 29.3.2017 16:25

Autor: Hannah Bartíková

Kategorie: Školství

Vážení rodiče a milé děti,

Základní škola v Libčicích nad Vltavou
vás srdečně zve k zápisu  do 1. tříd, který se koná:

5. 4. a 6. 4. 2017  od 15:00 do 17:00 v budově školy.
(náhradní termín 12. 4. 2017 od 16:00 do 17:00)

Zkušení pedagogové při zápisu citlivou a nenásilnou formou prověří školní připravenost vašeho dítěte a  společně s vámi se vynasnaží budoucího prvňáčka motivovat tak, aby se na školní docházku těšil. 

Libčická  základní  škola rodinného typu nabízí:
. individuální přístup učitelů
. anglický jazyk od 1. třídy
. na 2. stupni 3 jazyky (Aj,Šj,Nj)
. etické dílny realizované kvalifikovaným odborníkem
. školní poradenské pracoviště (výchovný poradce a školní metodik prevence)
. odborná péče o žáky s SPU
. široký výběr zájmových aktivit placených zřizovatelem města z Fondu školského
rozvoje
. keramická dílna
. školní hřiště
. školní zahrada pro venkovní výuku a volný čas
. ovocná zahrada
. Rodičova- společenská místnost pro rodiče
. školní klub
. školní knihovna
. moderně vybavená učebna informatiky
. interaktivní tabule ve třídách
. projektové vyučování
. škola v přírodě
. lyžařský výcvik
. jazykové výjezdy do zahraniční
. moderní metody učení
. školní družina
. školní jídelna
. projekt Ovoce do škol
. projekt Mléko do škol

Další aktuality v kategorii Školství: