Stanovisko starosty k autobusové dopravě

Ilustrační obrázek

Publikováno 4.5.2017 13:07

Autor: Ing. Roman Dědič

Kategorie: Doprava, Důležité informace, Informace MěÚ

Vyjádření starosty města k provozu autobusové linky ROPID č. 456


Po řadu let jsem slýchal přání občanů, na zavedení autobusové linky, která by umožnila našim lidem dojet autobusem do sousedních obcí Tursko, Holubice, Velké Přílepy a dále do Prahy 6, na stanici metra. Koncem loňského roku bylo dopravní společností ROPID a zástupci Středočeského kraje na jednání DSO Od Okoře k Vltavě oznámeno, že bude zavedena linka autobusu č 456 na trase Holubice – Tursko – Libčice nad Vltavou (Chýnov – Libčice – Letky a zpět) s návazností na linku č. 316, která pendluje mezi Prahou 6 – Bořislavka a Kralupy nad Vltavou. Provoz linky č. 456 dle příslibu zástupců kraje měl hradit Středočeský kraj. Povinností obcí bylo vybudovat autobusové zastávky a související vodorovné a svislé dopravní značení. Obce včetně Libčic nad Vltavou své závazky v plném rozsahu splnily, a očekávali jsme zahájení provozu linky 456 dle příslibu společnosti ROPID dne 29.4.2017.

Provoz autobusové linky však toho dne nenastal. Mezi 29.4.2017 a 2.5. 2017 na naši snahu zjistit co se děje s provozem linky 456, nikdo z ROPID a Stč. kraje nereagoval. Teprve dne 3.5.2017 se podařilo získat telefonickou odpověď z odboru dopravy Středočeského kraje. Požádal jsem zástupce Stč. kraje o písemné vysvětlení, které jsem obdržel teprve 3.5.2017 v 17. 04 hodin.
Z dopisu, který místo zástupce Stč. kraje odeslala společnost ROPID, je zřejmé, že ROPID nezajistil v řádném termínu dopravce s vyhovujícím autobusem. Stř. kraj nezahájil včas licenční řízení k provozování linky na uvedené trase. Dopravce neosadil zastávkové označníky, což je jeho povinnost.

Z tohoto důvodu Středočeský kraj a společnost ROPID posunuly zahájení provozu autobusové linky č. 456 na pondělí 4.9.2017.

Za tento neprofesionální přístup a nulovou komunikaci v dané věci se zástupci města a občanům nikdo neomluvil. Město Libčice nad Vltavou v řádném termínu splnilo své závazky a organizace ROPID a Stč. kraj selhaly.

Dopis ROPID přikládám.

Ing. Pavel Bartoš, MBA
starosta