Výsledek výběrového řízení

Ilustrační obrázek

Publikováno 5.12.2017 10:58

Autor: Hannah Bartíková

Kategorie: Informace MěÚ

Potenciální zájemci o zakázku na zpracování strategických dokumentů měli možnost doručit svou nabídku do úterního odpoledne 28. listopadu 2017.

Sešlo se celkem 9 cenových nabídek, z čehož 6 nabídek na vytvoření strategického plánu a 3 nabídky na vytvoření urbanistické studie.

Všechny obálky byly překontrolovány komisí pro otevírání obálek a následně předány ke zpracování. Zhruba v polovině prosince se sejde hodnotící komise, která doporučí vítěze veřejné zakázky vedení města ke schválení.

30. listopadu se poprvé sešla strategická komise v obsazení Ing. Ilona Chrtová, Ing. Tereza Nehasilová, Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Petr Kosík a doc. Ing. Vít Penížek, Ph.D., která zahájila přípravné práce. Další schůzka proběhne v druhé polovině prosince s cílem definovat zadání zhotoviteli strategického plánu a urbanistické studie.

Další aktuality v kategorii Informace MěÚ: