Komunitní plán sociálních služeb Prahy - západ

Ilustrační obrázek

Publikováno 23.1.2018 09:17

Autor: Hannah Bartíková

Kategorie: Informace MěÚ

Určeno všem obcím Prahy-západ, jejich občanům a poskytovatelům sociálních služeb

Vážení,
v současné době začínáme pracovat na projektu, jehož výstupem by měl být dosud chybějící Adresář sociálních a návazných služeb pro občany Prahy-západ v tištěné a elektronické podobě a Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro ORP Černošice (Komunitní plán).

Tímto chceme oslovit všechny aktivní občany, zástupce obcí a poskytovatele služeb, kteří si přejí změny k lepšímu v oblasti sociálních služeb, aby se zapojili do tvorby komunitního plánu. Cílem je posilovat sociální soudržnost a předcházet sociálnímu vyloučení jednotlivců i skupin.

V plánu je vytvoření 4 pracovních skupin, složených ze zástupců občanů, obcí a poskytovatelů sociálních služeb-záměrem je konfrontace tří různých úhlů pohledu. Tyto skupiny by se měly sejít minimálně 4x v průběhu tvorby plánu a diskutovat o současných lokálních problémech a množnostech jejich řešení.
Skupiny budou cílené na 4 skupiny uživatelů sociálních a následných služeb:

- rodiny s dětmi
- osoby se zdravotním postižením
- senioři
- osoby sociálně vyloučené

Šetření sociálních služeb na Praze-západ dosud neprobíhalo. Z pohledu geografického je zde velká členitost a rozmanitost regionu bez přirozeného centra. Z toho plynou i různé potíže týkající se dostupnosti služeb, jejich nerovnoměrného pokrytí či nedostatečná informovanost občanů. Věříme však, že společnými silami toto úskalí překonáme a spolupráce bude úspěšná a s kýženými výsledky. Zapojení co nejširší veřejnosti i odborníky do práce na projektu může v budoucnosti napomoci lepší koordinaci, regulaci, spolupráci a rozvoji sociálních služeb v našem regionu.

Budeme rádi za Vaše názory, podněty, připomínky, zkušenosti apod. týkající se této oblasti. Směrovat je můžete písemně poštou, emailem nebo telefonicky na paní Bc. Janu Blehovou nebo Bc. Janu Hybnerovou - viz níže:

Bc Jaqna Blehová
Jana.Blehova@mestocernosice.cz
tel. 221 982 249

Bc. Jana Hybnerová
Jana.Hybnerova@mestocernosice.cz
tel. 221 982 222

Pracoviště: Podskalská 19, Praha 2

Další aktuality v kategorii Informace MěÚ: