ZŠ v Dolanech hledá ředitele/ředitelku

Ilustrační obrázek

Publikováno 5.2.2018 12:49

Autor: Hannah Bartíková

Kategorie: Informace MěÚ

Starosta obce Dolany nad Vltavou vyhlašuje konkurz na obsazení pracovního místa ředitele ZŠ se sídlem v Dolanech nad Vltavou.

Požadavky:
- vzdělání a pedagogická praxe
- občanská a morální bezúhonnost
- dobrý zdravotní stav

Náležitosti ke konkurznímu řízení:
- přihláška
- ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání
- doklady o dosavadním průběhu zaměstnání a délce praxe
- strukturovaný životopis a kontakty pro získání referencí
- nástin rozvoje školy v rozsahu max. 4 stran
- motivační dopis
- výpis z rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce, nebo doklad o jeho vyžádání
- lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu práce ředitele - ne starší než 3 měsíce
Předpokládaný nástup: 1.8.2018

Přihlášky v obálce označené slovy:
Konkurz ZŠ - neotvírat, podávejte do 16:00 7. března 2018:

Poštou doporučeně na adresu:
Obecní úřad Dolany nad Vltavou
Vltavská 95
278 01 Dolany nad Vltavou
k rukám starosty Josefe Dobše

Osobně:
Podatelna OÚ Dolany nad Vltavou

Elektronické podání přihlášky je nepřípustné.
Uchazeči budou písemně vyzváni k účasti na konkurzním řízení.

Další aktuality v kategorii Informace MěÚ: