Přerušení dodávky elektřiny v č.p. 40

Ilustrační obrázek

Publikováno 20.5.2018 20:31

Autor: Hannah Bartíková

Kategorie: Informace MěÚ

Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v domě s č.p. 40, které se uskuteční:

10.9./17.9./19.9.  vždy od 7:30 do 16:15

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Děkujeme  za  pochopení.

Další aktuality v kategorii Informace MěÚ: