Vydávání pasů ve zkrácených lhůtách od 1.7.2018

Ilustrační obrázek

Publikováno 4.6.2018 12:54

Autor: Hannah Bartíková

Kategorie: Důležité informace, Informace MěÚ

Od 1. července 2018 dochází ke změnám ve vydávání cestovních pasů občanům, kteří potřebují urychleně vycestovat do zahraničí.

Podání žádosti:
Občan může požádat o vydání cestovního pasu ve dvou zkrácených lhůtách, a to:
 v pracovních dnech do 24 hodin, nebo
 do 5 pracovních dnů

Občan může žádost o vydání cestovního pasu podat ve zkrácených lhůtách:
 u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností („ORP“)
 v Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22 („ORP“)
 u Ministerstva vnitra

Občan může při podání žádosti o vydání cestovního pasu zadat své telefonní číslo nebo e-mail a na uvedený kontakt mu bude zaslána informace o možnosti převzetí vyhotoveného dokladu.

Převzetí cestovního pasu:
- Cestovní pas vydaný v pracovních dnech do 24 hodin lze převzít pouze na Ministerstvu vnitra - Na Pankráci 72, Praha 4 (metro C - stanice „Pražského povstání“).

- Cestovní pas vydaný do 5 pracovních dnů lze převzít na Ministerstvu vnitra nebo na obecním úřadu obce s rozšířenou působností či úřadu městské části Praha 1 až 22, u kterého podal žádost o jeho vydání.

Správní poplatky:
Občan zaplatí celý správní poplatek při podání žádosti, pokud cestovní pas převezme u úřadu, kde žádost podal.

Pokud podal žádost u obecního úřadu obce s rozšířenou působností či úřadu městské části Praha 1 až 22 a převezme cestovní pas na Ministerstvu vnitra, zaplatí první část správního poplatku při podání žádosti a druhou při převzetí cestovního pasu.

Přehled správních poplatků za vydání cestovního pasu ve zkrácených lhůtách:

Vydání do 24 hodin v pracovních dnech:
- do 15 let Kč 2 000
- nad 15 let Kč 6 000

Vydání do 5 pracovních dnů:
- do 15 let Kč Kč 1 000
- nad 15 let Kč 3 000
 

Další aktuality v kategorii Důležité informace:

Další aktuality v kategorii Informace MěÚ: