Vydávání občanských průkazů od 1.7.2018

Ilustrační obrázek

Publikováno 4.6.2018 13:04

Autor: Hannah Bartíková

Kategorie: Důležité informace, Informace MěÚ

 všechny občanské průkazy se strojově čitelnými údaji budou vydávány pouze s kontaktním elektronickým čipem (ruší se vybírání správního poplatku 500 Kč za vydání občanského průkazu s čipem),

 občan se může sám rozhodnout, zda si čip při převzetí dokladu aktivuje (může tak učinit i později); aktivace vyžaduje zadání identifikačního osobního kódu a deblokačního osobního kódu (4 – 10 číslic) – zadání není povinné,

 aktivovaný čip umožní využívání občanského průkazu při vzdálené autentizaci držitele a k přístupu k identifikačním údajům držitele,

 dosavadní občanské průkazy bez čipu zůstávají v platnosti (nebude prováděna hromadná výměna dokladů),

 občanské průkazy bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc budou vydávány pouze z důvodu voleb,

 lhůta pro vydání občanského průkazu zůstává 30 dnů, bude však umožněno vydávat občanské průkazy za správní poplatek v kratších lhůtách, a to v pracovních dnech do 24 hodin nebo do 5 pracovních dnů,

 občanské průkazy v kratších lhůtách budou vydávat nejen obecní úřady obcí s rozšířenou působností (v hl.m. Praze úřady městských částí Prahy 1 až 22), ale také Ministerstvo vnitra,

 občan může při podání žádosti o vydání občanského průkazu zadat své telefonní číslo nebo e-mail a na uvedený kontakt mu bude zaslána informace o možnosti převzetí dokladu,

 převzít občanský průkaz vydávaný v pracovních dnech do 24 hodin lze pouze u Ministerstva vnitra - adresa: Na Pankráci 72, Praha 4 (metro C - stanice „Pražského povstání“).

Vydání občanského průkazu v pracovních dnech do 24 hodin:
POŽÁDAT lze - u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze u úřadů městských částí Praha 1 až 22) nebo u Ministerstva vnitra.

PŘEVZÍT lze - pouze u Ministerstva vnitra.

Vydání občanského průkazu do 5 pracovních dnů:
POŽÁDAT lze - u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze u úřadů městských částí Praha 1 až 22) nebo u Ministerstva vnitra.

PŘEVZÍT lze - u obecního úřadu obce s rozšířenou působností v místě podání žádosti nebo u Ministerstva vnitra.

Vydání občanského průkazu do 30 dnů:
POŽÁDAT lze - u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze u úřadů městských částí Praha 1 až 22).
Nelze žádat u Ministerstva vnitra.

PŘEVZÍT lze - u obecního úřadu obce s rozšířenou působností v místě podání žádosti nebo u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který si občan uvede do žádostiza správní poplatek 100 Kč.
Nelze přebírat u Ministerstva vnitra.

Správní poplatky za vydání občanského průkazu pro občana mladšího 15 let:
- ve lhůtě do 30 dnů - 50 Kč
- ve lhůtě do 5 pracovních dnů – 300 Kč
- ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech – 500 Kč

Správní poplatky za vydání občanského průkazu pro občana staršího 15 let ve zkrácené lhůtě:
- ve lhůtě do 5 pracovních dnů – 500 Kč
- ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech – 1000 Kč

KDE se platí správní poplatek za vydání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě:
Pokud bude občan přebírat občanský průkaz v místě, kde podal žádost, platí se celý správní poplatek při podání žádosti.
Pokud požádá o vydání občanského průkazu u obecního úřadu obce s rozšířenou působností (dále jen „ORP“) a převezme občanský průkaz u Ministerstva vnitra (dále jen „MV“), vybírá se část správního poplatku u ORP a část správního poplatku u MV.

Další aktuality v kategorii Důležité informace:

Další aktuality v kategorii Informace MěÚ: