Zpracování nového územního plánu

Ilustrační obrázek

Publikováno 8.2.2019 12:07

Autor: Hannah Bartíková

Kategorie: Informace MěÚ

Zastupitelstvo města na svém 3. jednání, konaném dne 6. 2. 2019 rozhodlo o pořízení nového územního plánu.

Usnesení zastupitelstva města:
Zastupitelstvo města schvaluje pořízení nového územního plánu sídelního útvaru (ÚPnSÚ) Libčice nad Vltavou v souladu s § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, z vlastního podnětu podle § 44 písm. a) stavebního zákona.


Zastupitelstvo města pověřuje starostu města Ing. Pavla Bartoše k tomu, aby spolupracoval s pořizovatelem nového územního plánu ÚPnSÚ Libčice nad Vltavou jako „určený zastupitel“ ve smyslu stavebního zákona.

Majitelé pozemků mohou podat návrhy na změny do 15. 3. 2019.

 

Starosta města ve věci pořizování nového ÚP bude pravidelně informovat VRM.

Majitelé pozemků, kteří ještě nepodali žádost o případnou změnu jejich využití, mohou své žádosti podávat do 15. 3. 2019.


 

Další aktuality v kategorii Informace MěÚ: