Dopravní omezení příštích cca 6 měsíců

Ilustrační obrázek

Publikováno 1.3.2019 10:02

Autor: Hannah Bartíková

Kategorie: Informace MěÚ

Oznamujeme, že od 1. 3. 2019 bude zhruba na půl roku omezena doprava spojená s plánovanou opravou silnice mezi Turskem a Velkými Přílepy a s výstavbou polyfunkčního objektu plus světelné křižovatky ve Velkých Přílepech. Dopravní omezení se dotkne všech účastníků silničního provozu, včetně autobusové linky 316. Postupně budou zavedeny objížďky a změny autobusových tras a jízdních řádů. Všechny níže uvedené termíny jsou pouze orientační a mohou se měnit v závislosti na aktuálním postupu stavebních prací.

Co nás tedy konkrétně čeká?
1. Výstavba polyfunkčního objektu ve Velkých Přílepech ( mezi OÚ a ZŠ)
1.3. - 31.3.
V uvedeném úseku kyvadlový provoz vedený vždy jen jedním jízdním pruhem a řízen SSZ (světelné signalizační zařízení = semafory)
1.4. - 5.4.
V uvedeném úseku úplná uzavírka mimo autobus, který bude beze změny; pro ostatní dopravu poslouží objížďka přes Noutonice a Svrkyni.
6.4. - 7.4.:
V uvedeném úseku úplná uzavírka včetně autobusu, jehož trasa je zatím v jednání s ROPIDem; pro ostatní dopravu objížďka přes Noutonice a Svrkyni.

2. Oprava povrchu silnice II/240 mezi Velkými Přílepy a Turskem – cca od 08.04. do 30.06. za úplné uzavírky v 5 etapách:
- 1. etapa po dobu cca 7 dnů – od obce Velké Přílepy k věznici (oprava propustku)
- 2. etapa po dobu cca 12 dnů – od věznice k čerpací stanici KM PRONA
- 3. etapa po dobu cca 12 dnů – od čerpací stanice KM PRONA k začátku    obce Tursko
- 4. etapa po dobu cca 30 dnů – od začátku obce Tursko na Čestmírovo náměstí (k OÚ)
- 5. etapa po dobu cca 30 dnů – od Čestmírova náměstí (od OÚ) ke konci obce Tursko směrem na Kralupy n. Vlt.

Autobusy linky PID 316 budou v etapách 1 – 4 (tj. cca 61 dnů) obousměrně odkloněny přes Svrkyni. Ve všech etapách bude pro ostatní dopravu vedena objízdná trasa přes Svrkyni a Kozinec. V rámci 4. a 5. etapy bude vždy umožněn průjezd křižovatkou v Tursku od Holubic na Libčice nad Vltavou (resp. zpět).

3. Výstavba světelné křižovatky ve Velkých Přílepech (křižovatka u obecního úřadu)
1.6. - 31.8.:
Ul. Kladenská zcela uzavřena vč. otočky autobusu, pro které budou zřízeny náhradní zastávky u pošty).

V zájmu vlastní bezpečnosti buďte prosím trpěliví, opatrní a respektujte dopravní značení.
 

Další aktuality v kategorii Informace MěÚ: