Poplatek za psa - nové variabilní symboly

Ilustrační obrázek

Publikováno 19.3.2019 10:58

Autor: Hannah Bartíková

Kategorie: Informace MěÚ, Důležité informace

Poplatek za psa je splatný jednorázově do konce března. Základní sazba poplatku je 400 Kč/psa/rok. Sazba za psa, jehož vlastník je poživatelem invalidního, starobního, sirotčího nebo vdovského důchodu a který je jeho jediným zdrojem příjmů, je 200 Kč/psa/rok.

Poplatek je možné uhradit převodem na účet číslo 19-0388178349/0800 s identifikačními údaji uvedenými ve zprávě pro příjemce nebo v hotovosti na pokladně městského úřadu.

V tomto roce došlo ke změně variabilních symbolů pro platby za komunální odpad a psy. Proto vás žádáme, abyste si předem zjistili nové v.s. a poté platili na účet města. Každý občan má svůj v.s., tudíž je nutné, aby byly platby provedeny za každého občana zvlášť.

Informace vám poskytneme telefonicky, emailem či osobně na matrice.
Markéta Janáčová
2 331 016 51
matrika@libcice.cz

Další aktuality v kategorii Informace MěÚ:

Další aktuality v kategorii Důležité informace: