Poplatek za odpady - nové variabilní symboly

Ilustrační obrázek

Publikováno 25.3.2019 16:16

Autor: Hannah Bartíková

Kategorie: Důležité informace, Informace MěÚ, Odpady

Poplatek za odpady je splatný jednorázově do konce března nebo ve dvou rovnoměrných splátkách (do konce března a do konce září). Jeho výše je stanovena 500 Kč/osobu/rok.

Podle novely Vyhlášky o místních poplatcích platí od 1.1.2018 následující zvýhodnění:

- občané nad 70 neplatí nic (odpadá prokazování důchodu jako jediného příjmu)

- děti do 6 let neplatí nic

- děti od 7 do 15 let platí 50%

Poplatek je možné uhradit převodem na účet číslo 19-0388178349/0800 s identifikačními údaji uvedenými ve zprávě pro příjemce nebo v hotovosti na pokladně městského úřadu.

V tomto roce došlo ke změně variabilních symbolů pro platby za komunální odpad. Proto vás žádáme, abyste si předem zjistili nové v.s. a poté platili na účet města. Každý občan má svůj v.s., tudíž je nutné, aby byly platby provedeny za každého občana zvlášť.

Informace vám poskytneme telefonicky, emailem či osobně na matrice - Markéta Janáčová, 2 331 016 51, matrika@libcice.cz.
 

Další aktuality v kategorii Důležité informace:

Další aktuality v kategorii Informace MěÚ:

Další aktuality v kategorii Odpady: