Výzva k úhradě místních poplatků za odpad a psy

Ilustrační obrázek

Publikováno 10.10.2019 15:15

Autor: Hannah Bartíková

Kategorie: Informace MěÚ

V souvislosti se změnou daňového řádu apelujeme na občany, aby si urychleně vyrovnali svou doposud nesplněnou poplatkovou povinnost za předcházející období, tzn. rok 2019.
 

Daňový řád totiž opouští institut výzvy k zaplacení a v případě neuhrazení nedoplatku obec přistupuje bez dalšího k jeho zvýšení až na trojnásobek a vymáhání exekucí. Složenky již nebudou zasílány.
Poplatky je možné uhradit převodem na účet číslo 19-0388178349/0800 s identifikačními údaji uvedenými ve zprávě pro příjemce nebo v hotovosti na pokladně městského úřadu.

Každý poplatník má svůj vlastní totožný variabilní symbol (VS), kterým jsou platby propojovány účetním a pohledávkovým systémem a proto věnujte pozornost všem platbám, zvláště identickému VS každé fyzické osoby.
V tomto roce došlo ke změně variabilních symbolů pro platby za komunální odpad. Proto vás žádáme, abyste si předem zjistili nové v.s. a poté platili na účet města. Každý občan má svůj v.s., tudíž je nutné, aby byly platby provedeny za každého občana zvlášť.

Informace vám poskytneme telefonicky, emailem či osobně na finančním a správním odboru.

Poplatek za komunální odpad
Podle novely Vyhlášky o místních poplatcích platí od 1.1.2018 následující zvýhodnění:
- Občané nad 70 neplatí nic (odpadá prokazování důchodu jako jediného příjmu).
- Děti do 6 let neplatí nic.
- Děti od 7 do 15 let platí 50%.

Poplatek za psa
-Splatný jednorázově do konce března
-Základní sazba poplatku je 400 Kč/psa/rok.
- Sazba za psa, jehož vlastník je poživatelem invalidního, starobního, sirotčího nebo vdovského důchodu a který je jeho jediným zdrojem příjmů, je 200 Kč/psa/rok.

Další aktuality v kategorii Informace MěÚ: