Výzva k úhradě místních poplatků

Ilustrační obrázek

Publikováno 9.3.2020 15:54

Autor: správa webu

Kategorie: Důležité informace, Informace MěÚ, Odpady

Vážení občané, výše poplatku pro rok 2020 za svoz komunálního odpadu je 700Kč za osobu a rok v základní sazbě. Pokud jste tento poplatek zaplatili v nesprávné výši, doplaťte rozdíl pod stejným variabilním symbolem.

Daňový řád opouští institut výzvy k zaplacení a v případě neuhrazení  obec přistupuje k jeho zvýšení až na trojnásobek a vymáhání exekucí.

Složenky již nebudou zasílány.

Poplatky je možné uhradit převodem na účet číslo 19-0388178349/0800 s identifikačními údaji uvedenými ve zprávě pro příjemce nebo v hotovosti na pokladně městského úřadu.
Každý poplatník má svůj variabilní symbol (VS), kterým jsou platby propojovány účetním a pohledávkovým systémem, a proto věnujte pozornost všem platbám, zvláště identickému VS každé fyzické osoby.

V roce 2020 došlo ke změně VS pro platby za komunální odpad. Proto vás žádáme, abyste si předem zjistili VS. Platbu je nutné provést za každého občana zvlášť.
Poplatek za komunální odpad podle novely Vyhlášky o místních poplatcích platí od 1.1.2018 následující zvýhodnění:
- Občané nad 70 neplatí nic (odpadá prokazování důchodu jako jediného příjmu).
- Děti do 6 let neplatí nic.
- Děti od 7 do 15 let platí 50%.

Informace vám rádi poskytneme telefonicky, emailem či osobně na finančním a správním odboru.