MŠ - opatření v důsledku výskytu koronaviru v ČR

Ilustrační obrázek

Publikováno 10.3.2020 11:02

Autor: správa webu

Kategorie: Důležité informace, Školství

Vážení rodiče,
po vyhodnocení všech rizik spojených s momentální epidemiologickou situací jsme přijali některá opatření pro jejich minimalizaci.
1) Rušíme veškeré kroužky, které probíhají v budově MŠ a do kterých docházejí i děti nezapsané v naší mateřské škole.
2) Na dobu minimálně 14 dnů je zrušen i plavecký výcvik.
3) Všechny děti budou neustále poučovány o správném mytí rukou a o zásadách respirační hygieny.
4) Více se zaměříme na úklid a dezinfekci ve třídách. Ve třídách se zajistí častější větrání.
5) Pokud bude dítě jevit známky akutního onemocnění bude okamžitě odděleno od kolektivu a zákonní zástupci budou vyzváni, aby si dítě odvedli.

Přes všechna opatření je třeba si uvědomit, že jsou děti v úzkém kontaktu s ostatními dětmi, a proto si dovoluji apelovat na Vaší zodpovědnost a ohleduplnost a pokud se někdo vrátí z oblastí s vysokým počtem onemocnění koronavirem nebo dítě a někdo s jeho blízkého okolí přijde do styku s tímto onemocněním, zajistěte, prosím, jeho karanténu.

Děkuji za pochopení,

ředitelka MŠ Zdeňka Frantová

 

Další aktuality v kategorii Důležité informace:

Další aktuality v kategorii Školství: