Nákaza COVID-19 v České republice

Ilustrační obrázek

Publikováno 20.3.2020 08:35

Autor: správa webu

Kategorie: Různé

Aktuální informace ke koronaviru SARS-CoV-2

Zdroj: www.vlada.cz

  • V souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vláda vyhlašuje pro území ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 nouzový stav od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů.
  • Od 19. března 2020 se všem osobám zakazuje pobyt a pohyb mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest.
  • Od 16. března 2020 od 0.00 do 24. března 2020 do 6.00 je zákázán volný pohyb osob na území České republiky s výjimkou cest do zaměstnání, do zdravotnických zařízení, za rodinou a dalších nezbytných cest.
  • Od soboty 14. března 2020 od 6.00 hodin do 24. března 2020 do 6.00 hodin se uzavírají veškeré obchody s výjimkou prodejen potravin, hygienického a drogistického zboží, lékáren a výdejen zdravotnických prostředků, paliv a pohonných hmot a dalších a prodeje přes internet a dalšími vzdálenými prostředky.
  • Od středy 11. března je do odvolání přerušena výuka ve všech základních, středních školách a vysokých školách.
  • Od 13. března 2020 od 12.00 se povinná čtrnáctidenní karanténa po návratu ze zahraničí nově vztahuje na 15 rizikových zemí.
  • Od 16. března 2020 platí zákaz vstupu do České republiky pro všechny cizince bez trvalého či přechodného pobytu v délce nad 90 dní.
  • Od 16. března 2020 se občanům České republiky a cizincům s trvalým či přechodným pobytem v délce nad 90 dní zakazuje vycestovat z České republiky.