Svoz odpadu - instrukce v době epidemie Covid-19

Ilustrační obrázek

Publikováno 23.3.2020 21:30

Autor: správa webu

Kategorie: Odpady

INSTRUKCE PRO OBČANY v době epidemie COVID-19


Tímto žádáme všechny občany, kteří jsou v karanténě z důvodu podezření na nákazu virem způsobujícím onemocnění COVID-19 případně občané s pozitivním nálezem na onemocnění COVID-19 v domácím léčení, aby své odpady dočasně netřídili.

Odpady ukládejte do dvou pytlů

Veškeré odpady z domácnosti dávejte v zavázaných pytlích (2 pevné pytle do sebe) do popelnice na komunální odpad. V ideálním případě pytle z vnějšku vydezinfikujte. Snížíte tak riziko nákazy našich pracovníků, kteří vám pravidelně sváží odpad a i vašich spoluobčanů, kteří nosí odpady do barevných kontejnerů na tříděný odpad.


Neodkládejte odpad vedle popelnic

Zároveň upozorňujeme, že při svozu komunálního odpadu, bude vysypána vždy jen odpadová nádoba. Z bezpečnostních důvodů nebude vyvezen žádný odpad navíc odložený vedle popelnic. Toto opatření se týká i tříděných odpadů. Prosíme tedy, pokud jsou kontejnery plné, neodkládejte vedle nich další odpad.


Omezení svozu použitého šatstva, obuvi a textilu

Momentálně jsou uzavřeny třídírny textilu. Společnost, která odebírá textil svezených z kontejnerů nemá dostatečně velké skladovací kapacity. Proto nelze momentálně provádět svoz vytříděného textilního odpadu pravidelně jako doposud.


Způsob nakládání s použitými jednorázovými ochrannými pomůckami

Pokud používáte jednorázové roušky nebo kapesníky, je třeba s nimi zacházet, jako by to byl infekční odpad. Uložte je do uzavřeného plastového sáčku, a až poté do nádoby na odpad v domácnosti, ideálně opět opatřené plastovým sáčkem. Ten, opět uzavřený, posléze vložte do černého kontejneru nebo popelnice na komunální odpad.
Připomínáme, že ušitá bavlněná rouška do odpadu nepatří, vyvařte ji, vyžehlete a znovu použijte.
 

Přesný postup jak nakládat s rouškami v domácnostech v hygienou nařízené karanténě případně s potvrzenou nemocí COVID-19 najdete na www.mpz.cz.

Popelářské desatero během mimořádných opatření

  1. Svážíme pouze odpad v nádobách. Z bezpečnostních důvodů nelze svážet odpad navíc mimo popelnice.
  2. Odpad do popelnic dávejte v zavázaných (nejlépe dvojitých) pevných pytlích.
  3. Víko popelnice vydezinfikujte!
  4. Nádoby vystavujte večer před svozem a to přímo ke komunikaci.
  5. Neblokujte telefonní linky. Z kapacitních důvodů nemůžeme momentálně řešit jednotlivé reklamace a není možné se vracet pro jednu či dvě nevysypané popelnice. Pokud nebude svezena větší část obce napište nám e-mail a my vás budeme kontaktovat. V těchto výjimečných případech je odpad možné při dalším svozu vyvézt pouze, pokud bude vložen do 2 pevných pytlů (určených k ukládání směsného odpadu) a pevně zavázán.
  6. Neodkládejte ani tříděný odpad vedle barevných kontejnerů.
  7. Tříděný odpad vyhazujte v rukavicích.
  8. Minimalizujte vznik odpadů. Velký úklid, vyklízení sklepů, třídění starého šatstva a podobné činnosti, při kterých vzniká velké množství odpadů, nechte na dobu po zrušení mimořádných opatření v ČR. Svozové společnosti pracují v nouzovém režimu s omezeným počtem pracovníků. Berte prosím ohled na posádky vozidel a zbytečně je nepřetěžujte.
  9. Mobilní svozy velkoobjemových a nebezpečných odpadů jsou, vzhledem k zákazu vycházení, do odvolání zrušeny.
  10. Minimalizujte osobní kontakt s našimi zaměstnanci při svozu odpadu. Ohrožujete tím sebe i je. Udržujte doporučenou vzdálenost.


Děkujeme za vaši ohleduplnost a spolupráci. Popeláři plní svoji práci i v této nelehké době svědomitě, a to s minimem ochranných pomůcek. Prosíme, myslete i na ně, a pokuste se jim práci ulehčit.

Zdroj:

FCC Regios, a.s.
www.mpz.cz