Pravidla svatebního obřadu během mimořádných opatření

Ilustrační obrázek

Publikováno 20.4.2020 14:53

Autor: správa webu

Kategorie: Informace MěÚ

Postup při konání sňatečných obřadů

Ministerstvo vnitra ČR v rámci uvolňování opatření s účinností od 11. května 2020 umožnilo konat svatební obřady do 100 osob při dodržení specifických hygienických podmínek.

Snoubenci v průběhu sňatečného obřadu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének.

Účastníci sňatečného obřadu dodržují odstupy nejméně 2 metry od jiných osob s výjimkou členů domácnosti a snoubenců.

Po skončení sňatečného obřadu je provedena dezinfekce všech použitých pomůcek. Věta první až třetí se obdobně použijí v případě prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství.

Další aktuality v kategorii Informace MěÚ: