Obnovení provozu knihovny od 29. dubna 2020

Ilustrační obrázek

Publikováno 27.4.2020 12:41

Autor: správa webu

Kategorie: Informace MěÚ, Kultura

Na základě usnesení Vlády ČR ze dne 23. 4. 2020 knihovna obnovuje svůj provoz od 29.4. 2020.

PRAVIDLA PROVOZU MĚSTSKÉ KNIHOVNY V LIBČICÍCH NAD VLTAVOU


Knihovna je otevřena ve dnech provozu Městského úřadu pro občany vždy

  • v pondělí 8:00 – 11:30, 12:30 – 17:00
  • ve středu 8:00 – 11:30, 12:30 – 18:00

 

Maximální počet osob současně přítomných v prostoru knihovny včetně knihovnice je 4. Případná fronta na vstup do knihovny je před budovou Městského úřadu.

Maximální doba pobytu návštěvníka v knihovně je 15 minut.

WC je pro veřejnost uzavřeno.

Návštěvník musí být vybaven rouškou a ihned u vstupu do knihovny si očistí ruce zde připravenou dezinfekcí.

Návštěvníci jsou povinni dodržovat mezi sebou 2 metry.

Knihovnice je vybavena rouškou a rukavicemi.

Služby knihovny jsou omezeny na půjčování a vracení knih.

Vracení knih

Návštěvník knihy po očištění rukou dezinfekcí předá knihovnici, která je v elektronické evidenci odepíše, vloží do boxu a uloží na dva dny do karantény.

Vypůjčování knih

Doporučujeme používat k výběru knih elektronický katalog přístupný on-line na stránce knihovny na městském webu a předem si knihy u knihovnice objednat. Výběr knih z regálu je omezen maximální dobou pobytu návštěvníka v knihovně.

Ostatní pravidla Knihovního řádu zůstávají v platnosti.

Pravidla pro provoz vycházejí ze společného doporučení Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva kultury a doporučení Ústřední knihovnické rady. Pravidla se mohou měnit podle obecných pokynů Vlády ČR a rozhodnutím Městského úřadu Libčice nad Vltavou.

Další aktuality v kategorii Informace MěÚ:

Další aktuality v kategorii Kultura: