ZUŠ - obnovení prezenční výuky od 18. 5. 2020

Ilustrační obrázek

Publikováno 11.5.2020 17:59

Autor: správa webu

Kategorie: Školství

Organizace distanční výuky s možností individuálních konzultací s osobní přítomností žáků v budovách školy od 18.5. 2020

Podle usnesení vlády ČR č. 491 ze dne 30.4. 2020 je možná od 11.5.2020 osobní přítomnost žáků v budovách školy. ZUŠ Libčice nad Vltavou na základě tohoto usnesení umožňuje od 18.5. 2020 osobní přítomnost žáků v budovách školy v rámci individuálních konzultací, které budou probíhat podle speciálního rozvrhu a za dodržování mimořádných organizačních a hygienických pokynů.

Veškeré podrobné informace žákům a rodičům sdělí třídní učitelé v týdnu 11. 5. - 15. 5. 2020. Individuální konzultace se budou týkat hudebního, tanečního a literárně-dramatického oboru.

Výuka výtvarného oboru, hudební nauky, komorní hry, sborového zpěvu a hry v orchestru bude probíhat nadále distančně bez osobní přítomnosti žáků ve škole.

V Libčicích dne 7.5. 2020

Vladimír Kliment, ředitel ZUŠ Libčice nad Vltavou

Další aktuality v kategorii Školství: