Stanovisko zřizovatele k ZŠ

Ilustrační obrázek

Publikováno 14.5.2020 12:17

Autor: správa webu

Kategorie: Školství

Stanovisko zřizovatele k situaci v ZŠ Libčice nad Vltavou a dalším postupům řešení

V posledních měsících nejenom rodičovská veřejnost, ale i vedení města pečlivě sleduje situaci kolem školy a snaží se najít kroky, které by vedly ke zlepšení situace. Podklady, ze kterých je potřeba vycházet, jsou především zjištění České školní inspekce (ČŠI), která zjistila v základní škole negativní jevy, jež je třeba řešit. Žádná ze zjištění však nepovažovala ČŠI za tolik závažná, aby ve své zprávě doporučilo městu odvolání ředitelky školy (ŘŠ), či vypsání konkurzu na ŘŠ. Zjištění ČŠI byla projednávána na Školské radě (ŠR). Ta se zabývala i stížnostmi na vedení, které vzešly od některých rodičů. Stejně tak se ŠR a vedení města zabývalo peticí, jejímž cílem je změna vedení školy. 

V rámci veřejného jednání byly v únoru letošního roku představeny první kroky, které vedly k nápravě některých negativních jevů, které popsala ČŠI, a byl prezentován harmonogram a přehled opatření, které bude město požadovat po vedení školy, aby došlo k dalšímu zlepšení situace ve škole. V rámci opatření byl i plán sestavit pracovní skupiny pro revizi a rozšíření dokumentu „Koncepce rozvoje školy“, stejně tak měla v plánu ŠR setkání s učiteli. 

V březnu došlo k uzavření základních škol v našem státě a aktivita škol se musela zaměřit na zajištění distanční výuky. V současné době se vedení školy vypořádává s opětovným nástupem některých ročníků zpět do budovy školy. Z tohoto hlediska zřizovatel upustil od požadovaných termínů, které byly vzneseny směrem k vedení školy. Ze stejného důvodu doposud nebyla sestavena pracovní skupina. ŠR však ani v této době nelenila a plánované osobní setkání s učiteli nahradila anonymní anketou zaměřenou na pochopení atmosféry v učitelském sboru, pohledu pedagogů na vedení školy a také stabilitu pedagogického sboru a nebezpečí možného odcházení pedagogů.

Koronavirem vynucené odložení termínů plnění a nalézání řešení, které město požadovalo po vedení školy, však v žádném případě neznamená, že by rezignovalo na jejich plnění. Vedení města požaduje po současném vedení školy, aby zajistilo dokončení školního roku dle metodiky MŠMT a aby do poloviny června dopracovalo Koncepci rozvoje školy. Dále, aby zpracovalo plán metodického vedení a podpory pedagogů, zajistilo externího specialistu a pracovalo na zlepšení vztahů na pracovišti v rámci vedení školy a pedagogického sboru. Jak pro rok 2019/2020, tak 2020/21. 

Vedení města si uvědomuje, že posun některých úkolů a zadání nových s časem řešení v samotném závěru školního roku není šťastné. Nečekaný zásah vyšší moci do průběhu školního roku si však vynutil operativní změnu plánu a vedení města věří, že se první hlavní změny projeví již s počátkem následujícího školního roku.

Prosíme zároveň rodiče o trpělivost a pochopení složité situace, ve kterém se nyní školství nachází. Prosíme o omezení emotivních debat na sociálních sítích, které často vedou k osobním výpadům a útokům, a místo ke stmelování společnosti a pokroku v řešení vedou jen ke zhoršování situace. Členové vedení města se nebudou do těchto debat na sociálních sítích zapojovat.
Děkujeme za pochopení

Dne 12.5.2020
doc. Ing. Vít Penížek, PhD.,
místostarosta a předseda školské rady ZŠ
Ing. Pavel Bartoš, MBA, starosta
Rada města: Ing. Zuzana Bělohradská, Ing. Petr Kosík, Lukáš Reichel
 

Další aktuality v kategorii Školství: