Stanovisko vedení města Libčice nad Vltavou k situaci v ZŠ

Ilustrační obrázek

Publikováno 3.6.2020 14:14

Autor: správa webu

Kategorie: Školství

Vážení spoluobčané, vážení rodiče,

již půl roku je základní škola (ZŠ) v Libčicích nad Vltavou vystavena neuvěřitelnému tlaku některých občanů našeho města, kteří usilují o změnu ve vedení školy. To považují někteří za počátek cesty od školy současné ke škole lepší. K tématu zlepšení fungování naší školy proběhla pod vlivem petice občanů řada schůzek, jak mezi petenty a zřizovatelem školy, mezi zřizovatelem a vedením školy, ale proběhla i jednání školské rady na dané téma. Zřizovatel po prostudování zpráv české školní inspekce (ČŠI) určil vedení školy termín na nápravu nálezů ČŠI. Tento termín zřizovatel s ohledem na dopady virové epidemie, kdy škola přestala normálně fungovat, posunul na datum 10.6.2020. V tento den ředitelka školy na jednání zastupitelstva města přednese zprávu o stabilizaci školy.
Vedení města konstatuje, že situaci v ZŠ považuje po předchozí destabilizaci některých občanů města za vážnou, a usiluje o rychlou nápravu fungování školy, kde prioritou je stabilizace kolektivu pedagogů, aby důstojně proběhlo ukončení tohoto školního roku a efektivně byl zahájen nový školní rok 2020/2021. K tomuto uvádíme:

  1. Dosavadní vystupování radnice je korektní, slušné a konstruktivní a otevřené jak vůči veřejnosti, tak vůči vedení ZŠ.
  2. Zřizovatel respektuje příslušná ustanovení školského zákona týkající se práv a povinností ředitelky školy.
  3. Zřizovatel nastavil jasný rámec postupu pro stabilizaci situace ve škole, stanovil úkoly pro vedení školy a termíny jejich splnění. Zřizovatel tyto termíny respektuje stejně jako jejich posunutí v důsledku zásahu vyšší moci (koronaviru). Na základě vyhodnocení uložených úkolů zřizovatel zaujme stanovisko ve smyslu splněno/nesplněno a přijme balík opatření, jehož součástí bude odvolání/neodvolání ředitelky základní školy.
  4. Zřizovatel zásadně odmítá štvavou kampaň rozehranou skupinou občanů na facebooku a plakátovacích plochách, která poškozuje pověst základní školy, vnáší dezinformace a paniku mezi rodičovskou veřejnost.
  5. Zřizovatel odmítá demagogii na sociální síti, účelové vytrhování částí textu z kontextu a překrucování faktů.
  6. Zřizovatel vyjadřuje jednoznačnou podporu zástupcům města ve školské radě Doc. Ing. Vítu Penížkovi, PhD. a Olze Mračkové.
  7. Zřizovatel ubezpečuje rodiče stávajících i budoucích žáků základní školy, že situaci ve škole vždy věnoval a stále věnuje maximální pozornost a činí vše pro to, aby se situace ve škole stabilizovala a do nového školního roku škola vstoupila ke spokojenosti žáků, pedagogů i rodičů.


V Libčicích nad Vltavou dne 2.6.2020


Ing. Pavel Bartoš, MBA,,starosta
Doc. Ing. Vít Penížek, PhD., místostarosta a předseda ŠR
Ing. Zuzana Bělohradská, radní
Ing. Petr Kosík, radní
Lukáš Reichel, radní

Další aktuality v kategorii Školství: