Konkurs na pozici ředitel/ka ZŠ

Ilustrační obrázek

Publikováno 30.6.2020 15:33

Autor: správa webu

Kategorie: Důležité informace

Město Libčice nad Vltavou usnesením rady města č. 12/13/2020 vyhlašuje

konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky

Základní školy Libčice nad Vltavou, okres Praha-západ, 5. května 68, 252 66 Libčice nad Vltavou

Předpokládaný nástup do funkce od 1. 9. 2020

Požadavky:

  • splněné předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činnosti ředitele školy/školského zařízení podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • znalost problematiky organizace, řízení a financování ve školství a příslušných předpisů;
  • organizační, řídící a komunikační schopnosti.

Náležitosti písemné přihlášky:

  • formulace, ze které je zřejmé, že jde o přihlášku uchazeče do konkursního řízení na ředitele/ředitelku základní školy;
  • jméno a příjmení uchazeče včetně titulů;
  • datum narození uchazeče;
  • místo trvalého pobytu uchazeče;
  • korespondenční adresu uchazeče (pouze jestliže se liší od adresy místa trvalého pobytu).

 

Písemná příhláška musí být doplněna potřebnými dokumenty.

Přihlášky doručte do pátku 31. července 2020 do 12:30 na adresu: Město Libčice nad Vltavou, nám. Svobody 90, 252 66 Libčice nad Vltavou.

Přihláška doručena po stanoveném termínu bude uchazeči vrácena bez dalšího projednávání. 

Nepostačuje podat přihlášku ve stanovené lhůtě k poštovní přepravě.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů a výběrové řízení opakovat.

Dotazy ke konkurzu zasílejte na email podatelna@libcice.cz.

Více na úřední desce města. 

Další aktuality v kategorii Důležité informace: